Geheime Groene Roos Genootschap

Het GGRG bestaat uit een groep bewoners die zich inzet voor een groen(er) Rozenprieel. Het doel van het GGRG is om het Rozenprieel te verfraaien met groen ‘in de openbare ruimte’. Dat doen ze, met hulp van veel vrijwilligers, al meer dan 10 jaar.

Het GGRG doet meer dan je denkt!

Het GGRG weet wat er nodig is om een geveltuin te maken en om die succesvol te onderhouden. We hebben geleerd welke planten het doen in onze buurt en wat de regels zijn rondom ‘groen op de stoep’. En we hebben geleerd dat groenprojecten alleen lukken als ze in nauw overleg met bewoners worden opgezet.

Tuin van Jonker

De Tuin van Jonker is een buurttuin in het hart van het Rozenprieel. De tuin wordt onderhouden door buurtbewoners. Het is een bloemrijke, rustige tuin waar je in een comfortabele stoel een boek kunt lezen. Of schaken met een buurtgenoot. Of bijkletsen op het bankje bij de hoge grassen…

Geveltuinen, groenvakken, groenbakken

Het GGRG kan hulp bieden bij het realiseren van een geveltuin of een nieuwe groene plek, waar nu nog stenen liggen. We weten de weg bij de gemeente en vaak is het mogelijk om de eerste aanschaf van planten en ander materialen te financieren uit subsidie. Ook zetten we ons in voor mensen die een groene bak willen adopteren (=onderhouden).

Kerstroos

In december wordt het Rozenprieel onder leiding van het GGRG versierd met kersttakken. Na een gemeenschappelijke maaltijd, werkt een grote groep vrijwilligers aan het versieren en ophangen van fraaie kersttakken. Het Rozenprieel is de enige buurt in Haarlem die door bewoners versierd wordt in de kerstperiode!

Drijftuinen

Aan de kade van het Spaarne liggen twee drijvende tuinen met moerasplanten. Deze tuinen zijn gerealiseerd door het GGRG. Bewoners van de woonarken houden de drijftuinen vrij van afval. Deze tuinen leveren een bijdrage aan de ecologische kwaliteit van het Rozenprieel.

Project: Groener na renovatie

In samenwerking met Ymere wordt de aanplant van nieuw groen bij gerenoveerde woningen gestimuleerd.

Contact met het GGRG

Om de week, op zaterdagochtend tussen
10.00 en 12.30 uur, zijn leden van het GGRG
aan het werk in de tuin van Jonker.
De leden staan je graag te woord als je vragen hebt, of een groen idee. Op het publicatiebord in de Tuin van Jonker staat te lezen wanneer
ze er zijn. De hoofdingang van de tuin is
in de Lange Poellaan. Je kunt ook een mail
sturen naar asckroes@gmail.com

Laatste nieuws