Ymere Nieuwsbrief 74

  • Berichtcategorie:Ymere
  • Leestijd:3 minuten gelezen

Nummer 74                                                                                                                                    22 januari 2021

Omdat de aannemer op dit moment voornamelijk binnen in de woningen werkt, leverde de storm begin deze week geen problemen op voor de aannemer. Gelukkig maar.
In deze nieuwsbrief leest u weer de stand van zaken en een vooruitblik naar de komende weken.

Maartje Brand, projectontwikkelaar Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Vandaag worden de watermeterput en de elektrakast uit de straat weggehaald (ter hoogte van Barendsestraat 43). Dat is op dit moment de laatste activiteit van de aannemer in de straat. Er zijn een aantal woningen waar de plint nog opgeknapt moet worden. Dit gebeurt als het weer wat beter is. Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u wat foto’s van de woningen.

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Bij de meeste woningen is het asbest verwijderd. Daar waar dat nu nog niet mogelijk was, gebeurt dit naar verwachting de komende twee weken. Ook zal eind van deze maand de nutsvoorzieningen afgesloten worden.

Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. De afvoerroute gaat via de Bakkerstraat, linksaf naar het Zuider Buiten Spaarne de wijk uit. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

De aannemer gaat ook het bouwterrein inrichten.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
Inmiddels is de riolering aangesloten voor deze adressen. In de week van 1 februari worden de tuinen leeggehaald en dus ook de schuurtjes verwijderd. Dit duurt ongeveer 2 dagen. De container staat in de Van Marumstraat.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De schilder is gestart met het schilderwerk aan de achtergevel. Afhankelijk van het weer zijn deze werkzaamheden binnen 14 dagen afgerond. Dan zijn ook hier de werkzaamheden gereed.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
Het aansluiten van de riolering is goed verlopen en de schilder is hier ook gestart met het schilderwerk. Ook hier geldt, dat deze werkzaamheden binnen 14 dagen zijn afgerond. Dan zijn ook hier de werkzaamheden gereed.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
In de week van 25 januari worden hier nog wat sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Daarna worden de nutsvoorzieningen ingebracht en wordt op 5 februari de werkvloer gestort. De betonwagen zal gedurende een korte tijd (2 uur) in de Linschotenstraat staan. Vanaf de betonwagen wordt met een slang het beton in de woning gestort. Vanaf 8 februari starten de heiwerkzaamheden.

Planning
Barendsestraat 35-59

22 januari watermeterput en elektrakast verwijderen

Linschotenstraat 36
5 februari storten werkvloer via Linschotenstraat
Vanaf 8 februari start heiwerkzaamheden

Foto’s opgeleverde woningen Barendsestraat 35-43/49/53-59:

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand                    Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot                Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.