Je bekijkt nu Ymere Nieuwsbrief 79

Ymere Nieuwsbrief 79

  • Berichtcategorie:Nieuws / Ymere
  • Leestijd:3 minuten gelezen

Nummer 79                                                                                                                                         19 april 2021
Ook in deze nieuwsbrief leest u weer over de werkzaamheden in het Rozenprieel.
Deze nieuwsbrief geldt voor een periode van 3 weken. Dit betekent dat u op vrijdag 7 mei weer de
volgende nieuwsbrief ontvangt.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Wanneer je regelmatig door de Bakkerstraat rijdt, zie dat er bij dit woonblok hard gewerkt wordt.
Elke keer zijn er weer veranderingen zichtbaar. Na de sloopwerkzaamheden is de vervuilde
grond afgevoerd. Deze werkzaamheden zijn overmorgen gereed. Daarna wordt de werkvloer
gestort op de begane grond. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt. De aannemer hoopt
nog deze week; op donderdag of vrijdag. Als dat niet lukt, wordt het 28 april. Het storten van de
werkvloeren duurt 1 dag. Ook worden deze week de stelkozijnen geleverd voor de kozijnen van
de voorgevel. Dat zijn mallen waar straks de ‘echte’ kozijnen in worden geplaatst. Ondertussen is
de metselaar bij de voorgevel ook nog bezig met het vervangen van kapot metselwerk.
Na 3 mei start de aannemer met heiwerkzaamheden. Dit gebeurt trillingsarm en geeft geen
overlast voor de directe omgeving. Het heien duurt ongeveer een week. De holle buizen worden
daarna volgestort met beton en dit zal een paar dagen duren.
U treft hieronder een aantal foto’s aan, zodat u ziet welke voortgang er is gemaakt.
De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder had zijn bouwkeet in de Linschotenstraat. Omdat dit wat verder weg ligt van deze
bouwlocatie, is de uitvoerder, Hans Röling verhuisd naar Van Zompelstraat 1-RD. Heeft u vragen of
opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.
Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de
Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten
met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het
vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De werkzaamheden gaan hier voorspoedig. Na het reinigen van de gevel is vorige week het
voegwerk uitgevoerd. Ook zijn hier kozijnen afgeleverd en inmiddels geplaatst. Verder
worden hier nog 2 dakkapellen vervangen aan de achterzijde. De werkzaamheden kunnen
uitgevoerd worden via de steigers die hier geplaatst zijn. De genoemde werkzaamheden
vinden in combinatie plaats met de werkzaamheden aan de woning Linschotenstraat 36.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
De werkzaamheden die voor u als omwonenden overlast kunnen geven, zijn hier sinds
deze week klaar. Nu zal het voegwerkherstel nog worden uitgevoerd. Dit zal de komende
periode uitgevoerd worden. In de week van 26 april start hier het schilderwerk. Dit gebeurt
in combinatie met het schilderwerk bij Barendsestraat 38 en 40.

Planning

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
22/23/28 april           werkvloer storten
Na 3 mei                   heien

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.