Je bekijkt nu Ymere Nieuwsbrief 78

Ymere Nieuwsbrief 78

  • Berichtcategorie:Nieuws / Ymere
  • Leestijd:4 minuten gelezen

Nummer 78                                                                                                                                       22 maart 2021

Deze nieuwsbrief geldt voor een periode van 3 weken en gaat dus over het paasweekend van 4 en 5 april heen. De aannemer is in die periode ook een aantal dagen vrij. Er zijn een aantal foto’s toegevoegd die u een mooi beeld geven van de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan de woningen aan de Kamperstraat / Bakkerstraat / Tybautstraat.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Er wordt nog volop gesloopt op het binnenterrein. Voor het afvoeren van het sloopmateriaal staat er een container binnen het bouwterrein. Ook de dakpannen worden er nu afgehaald. En inmiddels zijn er steigers geplaatst aan de voorzijde van het woonblok. De steigers zijn voorzien van netten. Dit zorgt ervoor dat de stofoverlast minimaal is bij het uithakken van de voegen van de voorgevels. De aannemer is hiermee vlak voor het weekend gestart en eind deze week is het klaar. Het uithakken geeft wel geluidsoverlast. Dat is helaas niet te voorkomen. Op dit moment is het nog niet zeker welke werkzaamheden na het paasweekend worden uitgevoerd. Voordat de aannemer verder kan, zal er eerst vervuilde grond afgevoerd worden. Het gaat dan om 10-15 vrachtwagens. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt. Hiervoor moet een vergunning worden afgegeven. U treft hieronder een aantal foto’s aan, zodat u ziet welke voortgang er is gemaakt. Ook is de stambescherming om de bomen geplaatst (al ziet u dat nog niet op de foto’s).

De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder had zijn bouwkeet in de Linschotenstraat. Omdat dit wat verder weg ligt van deze
bouwlocatie, is de uitvoerder, Hans Röling verhuisd naar Van Zompelstraat 1-RD. Heeft u vragen of
opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.

Er is een wijziging in de aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de
Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten
met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het
vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De aannemer plaatst hier een steiger om voegwerkherstel uit te voeren. Dit gebeurt eind
deze week of begin volgende week. Daarna start het uithakken van de voegen. Dit geeft
ongeveer 1 week wel enig geluidsoverlast. Daarna start het voegwerk. Half april plaatst de
aannemer hier een aantal nieuwe kozijnen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
Begin deze week wordt er hout geleverd om in de woning een constructieve wand te
maken. Het hout ligt korte tijd op een parkeerplaats voor de woning voordat het naar
binnen wordt verplaatst. Aan het einde van deze week of begin volgende week wordt bij de
voorgevel een steiger geplaatst. De aannemer start daarna met het uithakken van het
voegwerk. Omdat er maar weinig metselwerk is, geven deze werkzaamheden ongeveer
een halve dag geluidsoverlast. Daarna start het voegwerk.

Voorbereidingen gestart bij Van Zompelstraat 1-7 en Bakkerstraat 13-19
De renovatie van dit woonblok start in juni dit jaar. In dit woonblok zijn 2 bergingsclusters. Naast de
huurders in dit woonblok die hier een berging gebruiken, zijn er ook anderen die hier een berging
gebruiken. Ymere komt graag in contact met deze gebruikers, omdat de bergingen na de renovatie
een andere bestemming krijgen. Dus gebruikt u hier een berging, neemt u dan contact op met Harm
ten Zijthoff. U bereikt hem via het algemene telefoonnummer van Ymere 088 – 000 89 00. Of per
mail H.ten.Zijthoff@ymere.nl. Op de bergingen zelf hangt ook een brief met deze mededeling.

Planning
Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
19 maart – 26 maart                               uithakken voegen metselwerk
Barendsestraat 38-40
26 maart – 1 april                                   uithakken voegen metselwerk

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.