Ymere Nieuwsbrief 75

  • Berichtcategorie:Ymere
  • Leestijd:4 minuten gelezen

Nummer 74                                                                                                                                      5 februari 2021

Op dit moment zijn er voornamelijk werkzaamheden aan de Losse Panden waar de aannemer heel actief bezig is in de wijk. De komende weken verandert dit en ziet u ook steeds meer werkzaamheden uitgevoerd worden bij het volgende woonblok waar de aannemer start; Kamperstraat 41-45/Bakkerstraat1-9/Tybautstraat 2-6. Dit weekend is er veel sneeuw voorspeld met een periode van vorst. We gaan zien of dit consequenties heeft voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Het levert in elk geval veel mooie plaatjes op en veel sneeuwpret. In deze nieuwsbrief leest u weer de stand van zaken en een vooruitblik naar de komende weken.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Bij de meeste woningen is het asbest verwijderd. Daar waar dat nu nog niet mogelijk was, is dat nog niet geluk. Dit staat voor de komende 2 weken op de planning, net als het afsluiten van de nutsvoorzieningen. Als het asbest is verwijderd, start de aannemer met de sloopwerkzaamheden in de woningen. Er komt een container om het sloopafval in af te voeren. Deze zal regelmatig gewisseld worden. Ook het inrichten van het bouwterrein gaat nu daadwerkelijk gebeuren. Hierover schreven wij al eerder.
Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. De afvoerroute gaat via de Bakkerstraat, linksaf naar het Zuider Buiten Spaarne de wijk uit. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De werkzaamheden in de tuin zijn volgens planning verlopen en de container in de Van Marumstraat wordt vandaag weer opgehaald. De komende twee weken vinden er nog werkzaamheden in de tuin plaats om de gevel te dichten tegen het grondwater. Daarna wordt het straatwerk in de achtertuin gelegd, zodat de steiger opgebouwd kan worden.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De aannemer is hier klaar met de werkzaamheden. In de loop van 2021 worden de beneden- en bovenwoning verkocht via www.funda.nl. Heeft u interesse, dan kunt u bij makelaar Keijser & Drieman hierover informatie inwinnen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
Het schilderwerk is nog niet uitgevoerd. Dit staat nu op de planning voor maandag 8 februari. Ook voert de aannemer nog wat werkzaamheden uit aan de houten afwerking van de dakgoot. Er wordt gebruik gemaakt van een rolsteiger of ladder.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd en het storten van het beton voor de werkvloer was al klaar vóór 10 uur op vrijdag 5 februari. Er is wel een kleine vertraging in de start van de heiwerkzaamheden. Dit wordt nu uitgevoerd op 11 en 12 februari of op 15 en 16 februari. De heier kan het op dit moment nog niet met zekerheid zeggen. De aannemer zet die desbetreffende dagen 2 parkeervakken af voor de woning om daar het materiaal van de heier te plaatsen. De aannemer informeert de direct omwonenden wat de exacte datum wordt.
Daarna is wel bekend in welke volgorde de werkzaamheden gaan plaatsvinden; bij de fundering vinden nog wat hakwerkzaamheden plaats. Dit geeft gedurende 2 dagen wat geluidsoverlast. Ook zal er afval van het hakwerk afgevoerd worden. Daarna komt de vlechter voor het vlechtwerk. De ijzeren netten liggen op 2 parkeervakken voor de woning en zal aansluitend de constructievloer gestort worden. Op dit moment kan de aannemer hier nog geen exacte data aan koppelen, omdat dit afhankelijk is van de datum van de start van het heien.

Planning

Linschotenstraat 36
11/12 feb of 15/16 feb       start heiwerkzaamheden

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.