Ymere nieuwsbrief 73

  • Berichtcategorie:Ymere
  • Leestijd:3 minuten gelezen

Nummer 73                                                                                                                                   8 januari 2021

We wensen u alle goeds in het nieuwe jaar!

Al direct in het nieuwe jaar verwelkomen we de nieuwe huurders van de woningen Barendsestraat
35-43/49/53-59. In de 2e helft van volgende week krijgen deze huurders de sleutel van hun woning
overhandigd. Zij kijken er naar uit om in de mooi gerenoveerde woningen een start te maken in het
Rozenprieel.
Door inzet van diverse samenwerkingspartners in de buurt wordt het Rozenprieel elk jaar nóg mooier.
Ook Ymere probeert daar een bijdrage aan te leveren, ook in 2021.
We hebben er zin in!

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
De aannemer is hier bezig met het afronden van de laatste opleverpunten. Bij Barendsestraat 57
en 59 worden begin volgende week de schutting en de berging geplaatst. In de komende weken
zijn er steeds minder bouwactiviteiten door onze aannemer op deze locatie. Langzaamaan
verplaatst de aannemer zijn werkzaamheden naar het volgende woonblok, dat gerenoveerd gaat
worden aan de Tybautstraat / Bakkerstraat / Kamperstraat.

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
De aannemer is gestart met het strippen binnen in de woningen. Volgende week start de
asbestsanering in de woningen. Dit wordt uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Zij
nemen ook het afvoeren van het materiaal voor hun rekening. Het gaat maar om een heel
beperkte hoeveelheid asbestmateriaal.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
In de week van 18 januari wordt bij deze adressen de riolering aangesloten. Dit betekent, dat
er bij de stoep aan de voorkant gegraven gaat worden. De verwachting is dat de
werkzaamheden binnen 1 dag zijn afgerond. Op dit moment zijn dit de enige geplande
werkzaamheden.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
Het is al vermeld in de vorige nieuwsbrief. Deze week is het brandwerende plafond geplaatst.
Half januari start de schilder met schilderwerk aan de achtergevel. Dit zijn de laatste afrondende
werkzaamheden.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
Ook bij dit adres wordt volgende week de riolering aangesloten. Dit gebeurt in combinatie met
de rioolaansluiting van de Barendsestraat 38-40. Vanaf half januari start hier het schilderwerk.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
De aannemer is gestart met het wegbreken van de vloer. Voor het afvoeren van het puin plaatst
de aannemer een container. Deze is iets groter dan u normaalgesproken van de aannemer
gewend bent. Het wegbreken van de vloer duurt 1-2 weken.

Planning
Barendsestraat 35-59
In de week van 11 januari         het plaatsen van de laatste 2 schuttingen en bergingen

Barendsestraat 38-40
In de week van 18 januari         riolering aansluiten

Linschotenstraat 36
4 januari – 18 januari                wegbreken bestaande betonnen vloer

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e
eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.