Ymere nieuwsbrief 72

  • Berichtcategorie:Ymere
  • Leestijd:5 minuten gelezen

Nummer 72                                                                                                                               18 december 2020

Voor u, alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. 2020 is een jaar dat we met elkaar niet snel
vergeten. Wie had aan het begin van het jaar kunnen voorzien dat ons leven en onze maatschappij
zo ingrijpend zou veranderen?
We zijn er trots op dat het gelukt is om ook dit jaar weer mooie resultaten te behalen. Dit doen we
niet alleen. De aannemers, Era Contour en Van Lith Bouwbedrijf, hebben – ondanks de lastige
omstandigheden – er alles aan gedaan om door te kunnen blijven werken. Dank daarvoor!
En ook zonder uw geduld en begrip als buurtbewoners lukt het niet. We willen u hiervoor oprecht
bedanken. In deze nieuwsbrief blikken we terug en kijken we ook alweer vooruit.


Gezamenlijk funderingsherstel o.a. Kamperstraat 29-31

Hieronder vindt u een korte terugblik en een vooruitblik naar het nieuwe jaar.

Wat is er het afgelopen jaar gerealiseerd
– De 12 nieuwbouwwoningen op de hoek Barendsestraat / Palmstraat zijn opgeleverd.
Daar wonen onze huurders fijn in hun nieuwe woning.
– De Lange Poellaan is 3 woon-werkwoningen rijker en ertegenover zijn de
voorbereidingen getroffen voor 2 zelfbouwkavels.
– Op 5 plekken in de wijk heeft er gezamenlijk funderingsherstel plaatsgevonden met de
eigenaren en Ymere in een bouwkundige eenheid; als eerste in de Kamperstraat. Dit was
een mooi begin van het funderingsherstel.

Wat zijn de hoogtepunten waar we volgend jaar naar uit kijken
– De oplevering van 10 gerenoveerde eengezinswoningen in de Barendsestraat (oneven
zijde) in het begin van 2021.
– De start van funderingsherstel en renovatie van 20 sociale huurwoningen aan de
Tybautstraat, Bakkerstraat en Kamperstraat.
– De start van funderingsherstel en renovatie van 16 sociale huurwoningen op de hoek
van de Van Zompelstraat en Bakkerstraat, halverwege 2021.
– Het starten van het funderingsherstel bij een aantal ‘losse panden’, waaronder een
aantal panden in de Linschotenstraat. Wederom hopen we dat de eigenaren meedoen.
– Het verkopen van 2 zelfbouwkavels en een aantal “losse panden”.

De komende jaren willen we, samen met u, verder werken aan de funderingsopgave in het
Rozenprieel.
Voor nu hele fijne feestdagen gewenst en de beste wensen voor 2021!

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Ook al staat hierboven vermeld, dat de aannemer met kerstvakantie is, aan dit woonblok wordt
met een kleine ploeg mensen doorgewerkt tot de kerst. De laatste werkzaamheden in de
woningen worden afgerond. Verder wordt er namelijk hard gewerkt om de schuttingen en
bergingen te plaatsen. Het lukt niet om dat dit jaar helemaal af te ronden. Dat gebeurt in de 1e
week van januari. Op dit moment is de grondwerker bezig met het klaar maken van de tuinen.
Door het aan- en afvoeren van grond en zand zijn de Rijpstraat en de omliggende straten waar
doorheen gereden wordt, vervuild. Als woensdag het grondwerk gereed is, komt er een
veegwagen om de betreffende straten aan te vegen. De planning is nog steeds, dat de eerste
huurders half januari hier hun intrek nemen.

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
In de eerste week van januari begint de aannemer met het strippen binnen in de woningen.
Mogelijk start de aannemer met het inrichten van het bouwterrein. Dat is nu nog niet zeker. Op dit
moment gaat de aandacht nog uit naar het woonblok in de Barendsestraat.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
Het lukt de aannemer nog precies om voor de kerst hier de betonvloer te storten. Dit gebeurt
vrijdagmorgen 18 december. De betonwagen staat in de Van Marumstraat. Het storten duurt een
halve dag. In de eerste week van januari staan hier geen werkzaamheden gepland.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De werkzaamheden aan de voorgevel zijn afgerond en de steiger is afgebroken. Begin januari
start de aannemer hier met het plaatsen van een brandwerend plafond. Hiervoor wordt dan ook
materiaal afgeleverd. Half januari start de schilder met schilderwerk aan de achtergevel.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
De volgende werkzaamheden die hier gepland staan is schilderwerk. Dit vindt in combinatie
plaats met Kamperstraat 17 en zal dus half januari starten.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
In het nieuwe jaar start de aannemer met het funderingsherstel van deze woning. Dit betekent
dat er dan gestart wordt met het wegbreken van de vloer. Voor het afvoeren van het puin
plaatst de aannemer een container. Deze is iets groter dan u normaalgesproken van de
aannemer gewend bent. Het wegbreken van de vloer duurt 1-2 weken.

Planning
Barendsestraat 35-59
Vanaf 16 november                     grondwerkzaamheden achtertuinen en plaatsen bergingen en schuttingen
23 december                               veegwagen bij Rijpstraat en omliggende straten

Kamperstraat 17
In de week van 4 januari             afleveren materiaal voor brandwerend plafond

Barendsestraat 38-40
Vrijdagmorgen 18 december      storten betonvloer

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot
1 januari 2021)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e
eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.