Wijkraad

De wijkraad zet zich vrijwillig in voor de verbetering van de woon- en leefomstandigheden in uw buurt. Een wijkraad moet duurzaam zijn, democratisch te werk gaan, en een zekere omvang hebben en zich door medebewoners gesteund voelen. Wijkraden zijn belangrijke partners bij participatie- en inspraakprocessen met de gemeente. Wij als wijkraadsleden en medebewoners kunnen u hulp graag gebruiken in onze Wijkraad. Aanmelden kan via info@wijkraadrozenprieel.nl

Wijkraad Rozenprieel

Wilt u ook wijkraadslid worden, meld u dan via email of per post.

Wijkraad Rozenprieel
Tybautstraat 1
2012 XJ Haarlem
Email
: info@wijkraadrozenprieel.nl