Vogels in de Roos

  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Leestijd:2 minuten gelezen

Mussen en meer

De mussen in het Rozenprieel. Ze landden meerdere keren per dag in mijn tuintje. Luid tsjilpend en -vanaf mei- met driftig bedelende jongen. Ze vonden letterlijk (!) onderdak in de daken van de door Nico Andriessen ontworpen huizen. En nu zijn de daken van de huurwoningen beter geïsoleerd. Dat is goed voor het milieu, maar voor de huismussen in onze buurt is het een ramp. Einde nestgelegenheid. Had Ymere dit niet natuurinclusiever aan kunnen pakken? Temeer omdat in de afgelopen 20 jaar het aantal huismussen landelijk met meer dan 50% is afgenomen (bron: Vogelbescherming). Ik vrees dat sinds de renovatie van de daken, de mussenstand in onze buurt een enorme opdoffer heeft gehad. Straks hebben we alleen nog de mussen op het dak van De Roos…*

Er vliegen gelukkig naast de huismus, nog meer vogels in de buurt. In totaal zag ik de afgelopen 20 jaar, 35 soorten rond mijn huis. Vier van deze soorten heb ik maar 1x gezien, maar ik wil ze de lezer niet onthouden.

De kleinste van de 4 was het goudhaantje, een klein vogeltje met een felgekleurde scalp. De grootste was een wespendief die even pauzeerde in mijn prunus. De spectaculairste was de slechtvalk (♂) die zijn net gevangen prooi opat op mijn tuintafel (zie foto). En wat die fazantenhen vorige winter te zoeken had in mijn stadstuintje is me een raadsel, maar ze was er wel!

Ik ben benieuwd of er buurtgenoten zijn die nog andere soorten gezien hebben dan de 35 die ik heb gespot. Naast de 4 hier bovengenoemde soorten zag ik: huismus, heggenmus, pimpelmees, koolmees, merel, lijster, winterkoninkje, kauw, zwarte kraai, (Vlaamse) gaai, ekster, huiszwaluw, grote bonte specht, vink, spreeuw, roodborst en de halsbandparkiet.

Omdat ik aan het Spaarne woon heb ik de mazzel om naast stadsvogels ook 14 soorten watervogels te zien. Dat zijn: wilde eend, kuifeend (alleen in de winter) soepeend (= kruising van een wilde- en een gefokte eend), fuut, knobbelzwaan, meerkoet, waterhoen, aalscholver, blauwe reiger, grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, kokmeeuw, visdiefje en nijlgans.

Het beeld van de mussen op wooncentrum de Roos kan je zien vanaf het Wintertuinplein. Het is gemaakt door beeldhouwer Tom Claassen en sieraadkunstenaar Ted Noten.

Auteur: Annette Kroes, voorzitter Geheime Groene Roos Genootschap asckroes@gmail.com