Je bekijkt nu Nieuwsbrief Ymere 86

Nieuwsbrief Ymere 86

  • Berichtcategorie:Nieuws / Ymere
  • Leestijd:4 minuten gelezen

Nummer 86                                                                                                                                5 november 2021

De klok is net weer een uur verzet. ’s Ochtends is het nu weer wat lichter, maar ’s avonds eerder
donker.
De werkzaamheden in de Klaverstraat hebben wat vertraging opgelopen. En u heeft wellicht
gelezen dat bij het renovatieblok aan de Van Zompelstraat zich een incident heeft voorgedaan.
Bij de blokken zal de bouwbeveiliging worden opgeschroefd en plaatsen wij camera’s.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de vorderingen en de overlast die u van de
werkzaamheden kunt ondervinden.

Bakkerstraat 13-19/Van Zompelstraat 1-7
Bij dit bouwblok is niet heel veel nieuws te melden. De aannemer gaat nog de hele
maand november door met de sloopwerkzaamheden.
Dit betekent dat het afvoeren van het puin en het brengen en halen van puincontainers
ook de komende maand nog zal gebeuren.

Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens blijft ongewijzigd en gaat via de
Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de
Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten met het bouwverkeer, is de
afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het vrachtverkeer rijdt
daarbij stapvoets door de wijk.

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Bij dit bouwblok wordt de komende tijd het plaatsen van de dakpannen afgerond en als
het weer het toelaat worden de dakkapellen geschilderd.
Aan het eind van de maand zal de steiger daar weg zijn.
De binnenwerkzaamheden worden opgepakt en daarvoor worden gipsplaten door
vrachtwagens aangevoerd. De weg zal hier niet voor worden afgesloten.

De uitvoerderskeet van de bouwblokken bevindt zich in de Van Marumstraat 24-rd
Als u vragen heeft kunt u bij de uitvoerder, Hans Röling, langslopen.

Klaverstraat 7 en 17
Zoals al aangegeven zijn de werkzaamheden bij de Klaverstraat wat vertraagd.
De planning uit de vorige nieuwsbrief is hierdoor niet gehaald en wij geven u hierbij de
nieuwe planning van de werkzaamheden door.
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de betonvloeren uit de beide woningen
verwijderd en zullen er timmerwerkzaamheden plaatsvinden als voorbereiding op het
storten van een nieuwe betonvloer.
Volgende week vrijdag 12 november wordt in beide woningen de eerste betonlaag
gestort. De Klaverstraat wordt hiervoor vanaf 7.00 uur tot ongeveer 12.00 uur afgezet.
U kunt dan niet door de straat rijden.
De daarop volgende week worden de kassen uitgehakt, waar later het vloeibare beton in
kan lopen om de bouwmuren te dragen. Het uithakken van deze gaten veroorzaakt
geluidsoverlast voor de omgeving.
Vanaf 22 november tot ongeveer 26 november wordende heipalen aangebracht. Ze
worden in de grond ‘geschroefd’. Dit is een stille en trillingsarme manier om de heipalen
aan te brengen. Behalve de normale bouwgeluiden en de aflevering van de materialen
zullen de omwonenden hier geen overlast van ondervinden.
De week daarop wordt het wapeningsijzer afgeleverd en begint het vlechten van het ijzer
voor de tweede betonlaag. Dit ijzer zal tijdelijk op de stoep liggen.
Nadat het vlechtwerk van de wapening klaar is, zal op vrijdag 10 december de tweede
betonlaag gestort worden. Ook hierbij wordt de Klaverstraat vanaf 7.00 uur afgezet.
Doordat er meer beton wordt gestort dan bij de eerste laag, zal de straat iets langer
afgesloten blijven. De uitvoerder zal briefjes achter het raam van beide woningen
plaatsen waarin hij de laatste stand van zaken over de afzetting met u zal delen.
Na het aanbrengen van deze 2e betonlaag is de grootste overlast voor de omwonenden
voorbij.

Als u de uitvoerder van deze panden wilt spreken
Dan kunt u terecht bij het adres Linschotenstraat 54. Daar vindt u het kantoor van
Jeroen Sloot, de uitvoerder.

De volgende nieuwsbrief
Maandelijks houden wij u op de hoogte van de vordering van de werkzaamheden in het
Rozenprieel. De volgende nieuwsbrief ontvangt u rond 6 december van ons.

 

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Marieke van Leeuwen Ass.procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 68 33

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.