Nieuwsbrief Ymere 83

  • Berichtcategorie:Nieuws / Ymere
  • Leestijd:3 minuten gelezen

Nummer 83                                                                                                                                            16 juli 2021
U heeft al weer de laatste nieuwsbrief voor de zomerperiode voor u. De aannemer werkt tot en met 23 juli en start dan weer op 23 augustus. Wilt u in deze periode iets melden dan kunt u bellen naar het telefoonnummer van aannemer Van Lith op 0251-240904.
De werkzaamheden aan het woonblok verder op in de Bakkerstraat en Van Zompelstraat starten in de loop van september. De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 3 september en dan vertellen wij u daar meer over. Tot slot treft u nog een foto aan van het nieuwbouwblok aan de Barendsestraat/Palmstraat. Daar zijn mooie geveltuintjes gerealiseerd. Voor nu wensen wij u een mooie zomerperiode toe!

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Er wordt op veel fronten hard gewerkt door de aannemer. Volgende week worden de laatste nieuwe kozijnen – iets later dan eerder gemeld – geplaatst. De 1e verdiepingsvloeren zijn aangebracht. Volgende week worden de stalen balken van de 2e verdiepingsvloeren bevestigd. Waarschijnlijk maakt de stalenbouwer dit af in de 1e week van de bouwvak. Door leveringsproblemen kon dit niet direct afgemaakt worden. En als het ene later klaar is, heeft dit effect op andere werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de aanbouwen van de benedenwoningen. Dit lukt nu niet meer voor de bouwvak, maar start direct op 23 augustus. Dan komt er een grote vrachtwagen onderdelen voor de aanbouw afleveren. Dit duurt ongeveer 4 uur. Het exacte tijdstip van afleveren is nu nog niet bekend. Leuk om te vermelden dat het gesloopte hout van de verdiepingsvloeren een 2e leven krijgt. Deze worden elders hergebruikt.
De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder, Hans Röling heeft hier zijn bouwkeet. Heeft u vragen of opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.
Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
Deze woningen zijn klaar en opgeleverd aan Ymere. Binnenkort komen deze woningen in verkoop.

Planning
Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
23 augustus                                          levering onderdelen aanbouw

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.