Nieuwsbrief Ymere

  • Berichtcategorie:Ymere
  • Leestijd:5 minuten gelezen

U leest hier weer een update van de werkzaamheden. Sommige woonblokken zijn gereed en
opgeleverd, zoals de nieuwbouw op de hoek Barendsestraat / Palmstraat en de woningen aan
de Lange Poellaan 34-38. Beide woonblokken zijn een mooie aanvulling in het Rozenprieel.
Wel starten er weer werkzaamheden bij een ander woonblok. Hierover leest u weer in deze
nieuwsbrief.
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
De levering van de dakpannen is niet gelukt deze week, maar worden in 2 vrachten geleverd op
maandag 5 oktober en woensdag 7 oktober. Daarna start de aannemer vanaf de achterzijde
met het leggen van de dakpannen. De kozijnen zijn wel geleverd en deze zijn ook al geplaatst.
Vanaf volgende week komt de glaszetter het glas plaatsen. Op de begane grond start het
metselen van de gevel tot de verdiepingsvloer aan de achterzijde. De gevel van de 1e
verdieping en de dakopbouw wordt bekleed met accoya hout. Dat is een duurzame houtsoort,
die in de loop van de tijd vergrijst. Vanaf 12 oktober start de aannemer ook met het verwijderen
van het houtwerk op de kopgevel bij Barendsestraat 59.

Werkzaamheden Lange Poellaan 19-25
Vanaf 12 oktober heeft Ymere opdracht gegeven aan Vlasman b.v. om te starten met het slopen van
deze woningen. Er worden bouwhekken geplaatst om het woonblok. Aan de voorzijde staan deze 1
meter uit de voorgevel. Voor fietsers en voetgangers blijft de Lange Poellaan toegankelijk. De sloop
start met het verwijderen van het groen, schuurtjes en hek aan de achterzijde van de woningen met
huisnummer 23 en 25. Daar richt de aannemer zijn bouwplaats in. Dit duurt 2 dagen. Vervolgens zal
Vlasman b.v. de woningen handmatig losslopen op die plaatsen waar ze vastzitten aan
Barendsestraat 2, 4 en 6a. Het verdere slopen gebeurt met een mobiele kraan. Het sloopafval wordt
in containers met vrachtwagens afgevoerd.
De aan- en afvoerroute van de containers gaat via de Kamperstraat, linksaf naar de Barendsestraat
en het Mari Andriessenplein de wijk uit. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk. Het
sloopwerk en het afvoeren van containers kan leiden tot geluid- en stofoverlast. Dit is helaas niet
helemaal te voorkomen. Vlasman b.v. neemt indien nodig maatregelen om de overlast zoveel mogelijk
te beperken. Hierbij valt te denken aan het nathouden tijdens het sloopwerk en het rustig afvoeren van
het afval. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden uiterlijk 18 december 2020
gereed.

De tuin van de woningen Lange Poellaan 23 en 25 wordt de bouwplaats
Het parkeren gebeurt in de wijk. Op de bouwplaats plaatst de aannemer een kleine bouwkeet en
mobiel toilet. De aannemer werkt op werkdagen van 7.30 uur – 16.00 uur.

Valt u iets op tijdens de werkzaamheden?
Neemt u dan rechtstreeks contact op met de uitvoerder van de sloopaannemer. Dat is de heer
M. Dames. U bereikt hem via m.dames@vlasman.nl of u kunt bellen naar het algemene nummer van
Vlasman b.v. 0172-495770.

Werkzaamheden Linschotenstraat 59 – 61
De voegwerkzaamheden aan de achterzijde zijn nog niet afgerond. Toch kan de aannemer
alvast starten met schilderwerkzaamheden. Hoe vlot dit gaat, is vooral afhankelijk van het weer.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
Het schilderen aan de achterzijde is inmiddels ook alweer afgerond. En ook de steiger is
inmiddels afgebroken en afgevoerd. De komende 2 weken worden hier de laatste oplever
werkzaamheden uitgevoerd in de woningen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
Het plaatsen van de steigers was in 1 dag afgerond. Het lukte niet om al te starten met het
herstel van voeg- en metselwerk. Dit begint met het uithakken van de voegen. Deze
werkzaamheden starten nu vanaf 5 oktober. Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief geeft dit de
eerste 2 weken wel wat geluidsoverlast. Qua stofoverlast valt het mee, omdat er een stofzuiger
wordt gebruikt tijdens het uithakken. Ook hangen er netten aan de steigers.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De aannemer is hier nog niet gestart. Dit gebeurt pas wanneer de werkzaamheden bij andere
panden zijn afgerond. Op dit moment ontbreekt het de aannemer aan handjes op het werk.

Planning
Barendsestraat 35-43/49/53-59
5 en 7 oktober                              levering dakpannen
Linschotenstraat 2a
5 oktober-16 oktober                    start uithakken voegwerk

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Vlasman b.v. tel. 0172-495770 of per mail m.dames@vlasman.nl
emailadres van de uitvoerder

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot 1 december 2020)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.