In de Wijk

Op deze pagina vind je contactgegevens en informatie over allerlei organisaties en groepen die actief zijn binnen de Roos. 

Wijkraad Rozenprieel

Haarlem Effect

Buurtcentrum de Tulp is één van de locaties van Haarlem Effect. Jong en oud bieden ze uitdagende vrijetijdsbesteding en een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten.

Hannie Schaftschool

De Hannie Schaftschool is een openbare basisschool in het hart van de Roos.

Hart

Sociaal Wijkteam

 

 

Het Geheime Groen Roos Genootschap

Het GGRG bestaat uit Rozenprielers die zich inzetten voor een groene(re) buurt. Om de 2 weken komen zij op zaterdag bijeen om samen in de Tuin van Jonker te werken.

Springlevend Rozenprieel

Vier studenten wonen in de Roos en zetten zich in voor een groene, schone en gezellige buurt.  

Kinder Wijkraad

De Roos heeft een Kinder Wijkraad!

Geschiedenis van de Roos

Ben je benieuwd naar de geschiedenis van Rozenprieel? 

Bewegen in de Roos

Wonen

heeft in de Roos ruim 600 woningen. Naast het onderhoud en het verbeteren van de woningen, zetten ze zich in samenwerking met de gemeente in, voor de leefbaarheid van de wijk.

Klein Haarlem

 

Maarten en Matya vormen Klein Haarlen en zijn kwartiermakers van de Greiner. Ze organiseren allerlei evenementen in het gebouw en in de stad.

De Roos

De rijke geschiedenis van het Rozenprieel

Lees allerlei interessante verhalen over de geschiedenis van het Rozenprieel op https://www.groetenuitderoos.nl!

Een kijkje in het verleden

Wie stevig doorstapt, wandelt in twintig minuten om het Rozenprieel heen. In het gebied dat begrensd wordt door het Zuider Buiten Spaarne, de Rustenburgerlaan, Kleine Houtweg en Kampersingel wonen iets meer dan 3300 mensen, verdeeld over een kleine 1900 huishoudens. Van de huizen is 44 procent een koopwoning, de overige 56 procent een huurwoning. De Roos, zoals de wijk vaak wordt genoemd, is een gemengde buurt met een rijke en roemruchte geschiedenis.

Waar de naam Rozenprieel vandaan komt is nooit echt opgehelderd. Wat wel vaststaat is dat er in het gebied meer dan 400 jaar geleden al werd getuinierd. In de 17e eeuw ontvluchtten goed gesitueerde Haarlemmers ’s zomers de overvolle, vieze stad om er van hun tuin te genieten. Net als de oude stadskern van Haarlem ligt de westkant van het Rozenprieel op een oude, parallel aan de Noordzeekust lopende strandwal. Op het zand waaruit dit gedeelte van de bodem van het Rozenprieel bestaat bleken vooral bloembollen het erg goed te doen. Zo goed zelfs, dat professionele kwekers langs de Kampersingel en Kleine Houtweg grond kochten waarop ze kweektuinen begonnen. Van alle kwekersbedrijven in het Rozenprieel was de firma Krelage de grootse en de bekendste. Het bedrijf was opgericht door Ernst Heinrich Krelage. Hij kwam als  gastarbeider uit Duitsland en werkte eerst als knecht op een andere kwekerij in het Rozenprieel. In 1811 begon hij aan de Kampersingel zijn eigen bedrijf. Zijn zoon Jacob Heinrich Krelage breidde het teelt- en exportbedrijf verder uit. Haarlem werd de bakermat van de bloembollenteelt, die zich eerst in zuidelijke, en later in noordelijke richting uitbreidde over West-Nederland. Kleinzoon Ernst Krelage sloot in 1906 de kwekerij langs de Kleine Houtweg en verkocht de tuingronden voor woningbouw. Aan de Kampersingel, Kleine Houtweg en enkele dwarsstraten verrezen statige herenhuizen, terwijl men in het door deze huizen omsloten gebied doorging met de al in 1877 ingezette bouw van huurwoningen voor arbeiders en kleine middenstanders. De invulling van de stadsuitbreiding was door de gemeente Haarlem grotendeels overgelaten aan particuliere grondeigenaren, aannemersbedrijven en woningbouwverenigingen. Ze dienden zich in hoofdlijnen te houden aan een in 1874 door stadsarchitecten L.P. Zocher en J.E. van de Arend opgesteld stratenplan. Aan het Zuider Buiten Spaarne hadden de in verval geraakte buitenplaatsen inmiddels al plaats gemaakt voor bedrijven, waaronder Bierbrouwerij en IJsfabriek Het Spaarne en rubberfabriek Merens.

Sloopplannen

In de eerste helft van de 20ste eeuw was vooral de kern van het Rozenprieel een echte, hechte en levendige volksbuurt, met tientallen winkeltjes, bedrijven van uiteenlopende omvang en veel leven op straat. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin de Roos al kort na het begin doelwit was van een tragisch  vergissingsbombardement, klonken binnen de Gemeente Haarlem de eerste geluiden over de slechte kwaliteit van het woningbestand. Mede als gevolg van de naoorlogse woningnood zou het tot 1965 duren voordat sloopplannen vastere vorm kregen. Het bestemmingsplan dat toen het licht zag, voorzag in massale sloop, nieuwbouw van portiekflats en een doorgaande weg naar Schalkwijk. De Gemeente Haarlem nam met het opkopen, dichttimmeren en laten verkrotten van woningen een stevig voorschot op het plan, dat intern de onheilspellende naam ‘Manhattan aan het Spaarne’ kreeg.

Nieuwbouw

De sloopplannen stuitten op fel verzet van de buurt. Er kwam een unieke samenwerking tot stand tussen actievoerders van de AAS-groep en buurtbewoners, die uitmondde in de oprichting van een wijkraad, een toen nog onbekend fenomeen. De taaie en soms stevig gevoerde onderhandelingen met de gemeente hadden resultaat: de massale sloop werd halverwege stilgelegd. In opdracht van de gemeente  ontwikkelde stedenbouwkundige Jan Dekker in 1972 in een maand tijd een nieuw stratenplan, waarna architect Nico Andriessen de opdracht kreeg voor het ontwerpen van nieuwe woningen. Buurtkunstenaar en lid van de AAS-groep Jo Klingers boog zich over het ontwerp van de buitenruimten en het kleurenpalet van de nieuwbouwwoningen. Het resultaat van hun inspanningen is nog altijd overal in de Roos zichtbaar, waaronder het karakteristieke zaagtandsilhouet van de daken. Ook de grotendeels gehandhaafde straatnamen in het Rozenprieel getuigen van het verleden. Van bloembollenmensen als Krelage en Voorhelm, maar ook van ontdekkingsreiziger Jan Huygen van Linschoten en geleerde en museumdirecteur Van Marum. Zijn naam is verbonden met de Van Marumstraat, waarin ooit niet minder dan 17 winkels zaten. Die tijd is voorgoed voorbij, maar we hebben gelukkig de Vomar nog.  We hebben immers niet alleen een verleden, maar ook een heden, en een –hopelijk rooskleurige– toekomst. (Joost Mulder/Floris Mulder)

        

 

Sociaal Wijkteam

Heeft u behoefte aan ondersteuning: het Sociaal Wijkteam is er voor u!

Het Sociaal Wijkteam denkt met u mee. U kunt bij ons terecht als u vragen heeft over wonen, als u zich eenzaam voelt, als u huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig heeft of bij een moeizame relatie met familie of buren. Ook voor vragen over opvoeden of opgroeien kunt u bij het Sociaal Wijkteam terecht. Het Sociaal Wijkteam werkt namelijk nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Sociaal Wijkteam werkt voor alle bewoners in uw buurt. Door in de buurt aanwezig te zijn, kan het Sociaal Wijkteam snel in actie komen en zo voorkomen dat problemen groter worden. Het sociaal wijkteam maakt samen met de mensen die dat nodig hebben een actieplan. Dat kan gaan over een financieel probleem of langdurige werkloosheid, of over een opvoedingsvraag. Het kan ook een ondersteuningsvraag zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg. Of een combinatie daarvan. Bijvoorbeeld als iemand door ziekte zijn baan kwijt is geraakt en daardoor de huur niet meer kan betalen.

Het Sociaal Wijkteam neemt de hulpvraag niet over, maar kijkt samen met bewoners hoe het probleem opgelost kan worden en of familie, vrienden en/of buren hierbij kunnen helpen. Als bewoners geen netwerk hebben, kan het Sociaal Wijkteam helpen met het opbouwen van een netwerk. Het Sociaal Wijkteam biedt u een steuntje in de rug.

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt of wilt u informatie of advies over werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft u behoefte aan iemand die meekijkt naar mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam in het Rozenprieel kan u helpen.

Kom langs bij één van onze inloopspreekuren in de Tulp of bel of mail ons.

Buurtcentrum De Tulp
Voortingplantsoen 56
2012 XZ Haarlem
E wijkteam-centrum@haarlem.nl
T 023 5430997  (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00u)

Inloopspreekuren:

Maandag:        13.00 – 16.00 uur

Woensdag:      13.00 – 16.00 uur

 

Ymere

Ymere is een woningcorporatie in de regio Amsterdam (Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp). In deze regio verhuren we meer dan 70.000 sociale huurwoningen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen (tot modaal).

Ymere in het Rozenprieel
In het Rozeprieel heeft Ymere ruim 600 woningen. Naast het onderhoud en het verbeteren van de woningen, zetten we ons samen met de gemeente in voor de leefbaarheid van de wijk. We doen dit met een groot aantal mensen die in verschillende teams werken. Belangrijk hierin is dat al deze teams goed op elkaar afgestemd zijn. Het uiteindelijke doel is dat alle Rozenprieel bewoners en ondernemers en harmonieus naast elkaar leven en elkaar kunnen aanspreken als dat nodig is.
Meer informatie over Ymere kunt u vinden op de website van Ymere, www.ymere.nl

Projectbureau Rozeprieel
Aan de Asterstraat 1, in de wijk is Projectbureau Rozenprieel waar Ymere samen met de gemeente en de politie zit. Van daaruit zijn we direct in verbinding met de wijk. We zoeken de samenwerking met onze huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook met andere partijen zoals de wijkraad, Haarlem Effect, Academie van de Stad en het GGRG.

Renovatie, funderingsherstel en sloop/nieuwbouw
Sinds 2015 renoveren wij alle Ymere panden met slechte funderingen. Dit zal de komende jaren nog doorlopen. We verwachten in 2022 hiermee klaar te zijn.

Bij de renovatie proberen we de historische waarde van de woningen zo veel mogelijk te behouden en het comfort voor de huurders te verbeteren. Als we om technische, kwalitatieve en financiële redenen toch kiezen voor sloop/-nieuwbouw , dan wordt ervoor gezorgd dat de nieuwbouw aansluit bij bestaande bouw.

Geïnteresseerden, omwonenden en betrokkenen worden over de werkzaamheden die Ymere uitvoert geïnformeerd. Om de week verstuurt Ymere een digitale nieuwsbrief waarin Ymere vertelt over de werkzaamheden. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een email naar: rozenprieel@ymere.nl

Schoon, heel, veilig en groen.
Voor een prettige en veilige woonomgeving heeft Ymere contact met de huurders om daar verbetering in te brengen. We willen graag weten wat voor de bewoners belangrijk is en wat zij daar ook zelf in kunnen bijdragen. We willen meer groen in de wijk realiseren en we doen dat graag samen met de bewoners. De komende jaren gaat Ymere zich hier extra voor inzetten.

Contact
Ymere is op werkdagen bereikbaar via 088 – 000 89 00.

– Specifieke vragen over de werkzaamheden bij renovatie of sloop/nieuwbouw, neem contact op met procesmanager Tineke Huigsloot via 088 – 000 8900 of t.huigsloot@ymere.nl

-Woont u naast een woning van Ymere die binnen het project valt en heeft u nu al vragen? Neem contact op met Willem Westerhuis via 088 – 000 8900, w.westerhuis@ymere.nl of met het projectteam Rozenprieel via rozenprieel@ymere.nl

-Heeft u vragen over de leefbaarheid in en rondom de woningen van Ymere of heeft u een goed idee voor de buurt? Neem dan contact op met de wijkbeheerder, Piet Hus via 06 11 30 20 46.

Ymere heeft in Haarlem een vestiging aan de Jetty Velustraat 11, in de Slachthuisbuurt. Voor uw vragen kunt u ook hier terecht zonder afspraak op maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

 

Haarlem Effect

Haarlem Effect is een welzijnsorganisatie, actief in verschillende wijken en buurten in Haarlem. Buurtbewoners worden zoveel mogelijk aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten in hun wijk. Hierbij werken we nauw samen met andere organisaties en initiatieven zodat buurtbewoners zich veilig en op hun gemak voelen. Jong en oud bieden we uitdagende vrijetijdsbesteding en een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten.
Buurtcentrum de Tulp is één van de locaties van Haarlem Effect, gelegen aan het Voortingplantsoen, midden in het Rozenprieel. Het is een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners; jong en oud. In de Tulp vinden er wekelijkse diverse activiteiten plaats, zoals een buurthuiskamer, het jeugdwerk, de speelgroep, theatergroep en de open eettafel. Daarnaast is er ook ruimte voor om eigen activiteiten te organiseren en/of vrijwilligerswerk te doen in het centrum.

Wijkcentrum de Tulp streeft er naar een verbindende functie tussen alle buurtbewoners te hebben. Iedereen doet er toe en is welkom om binnen te lopen voor een praatje of mee te doen aan een van de vele activiteiten. De Tulp is een plek waar bewoners terecht kunnen met hun vragen, om andere bewoners te ontmoeten en te helpen bij het opzetten en/of ondersteunen van activiteiten en projecten voor de buurt.
Meer informatie: www.haarlemeffect.nl en https://www.facebook.com/buurtcentrumdetulp

Buurtinitiatief
Heb je een idee voor activiteit of een project voor in de buurt? En kom je er zelf niet uit? Of je zoek andere bewoners om mee te helpen? De medewerkers van Haarlem Effect kunnen je helpen bij het opzetten van een activiteit en/of een project voor in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld een activiteit zijn in het buurtcentrum, maar kan ook project zijn op een pleintje of in je eigen de straat. Vragen of meer informatie, neem contact op met Ingrid Swakman of Ragna Stegenga.

Vrijwilliger worden?
Helpen bij het kinderwerk? Verse soep bereiden in de keuken bij een kookproject? Of een balletje trappen met de jongeren? In buurtcentrum Tulp kunnen we altijd wel wat extra handjes gebruiken. Kom gerust langs om een keer te kijken naar de activiteiten in de Tulp of neem contact op met Ingrid Swakman of Ragna Stegenga.

Verhuur
Er bestaat ook de mogelijkheid om een ruimte te huren in de Tulp. Voor workshops, presentaties, vergaderingen, cursussen etc. Op de begane grond is een grote zaal met een bar waarin maximaal 50 personen aanwezig kunnen zijn. Daarnaast zijn er op de 1e etage twee ruimtes voor wat kleinere groepen tot maximaal 15 personen per ruimte. Verhuur kan met- of zonder beheer en voor koffie en thee kan ook worden gezorgd. Ook is er een keuken, welke eveneens in overleg gehuurd kan worden.
Op de zaterdag- en zondagmiddag is verhuur van de ruimte voor een babyshower of een kinderpartijtje mogelijk.
Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden en huurtarieven kunt u kijken op de site van Haarlem Effect of contact opnemen met Boudewijn Cornet, beheerder van De Tulp. https://www.haarlemeffect.nl/Locaties/Verhuur/buurtcentrum-de-tulp.html

Contact
Buurtcentrum De Tulp
Voortingplantsoen 56
2012 XZ Haarlem
0235422862
https://www.facebook.com/buurtcentrumdetulp

Contactgegevens van teamleden
Coördinator Buurtcentrum de Tulp & Projectleider Jeugd – Ragna Stegenga rstegenga@haarlemeffect.nl
Beheerder & verhuur – Boudewijn Cornet bcornet@haarlemeffect.nl
Opbouwwerker – Ingrid Swakman iswakman@haarlemeffect.nl
Activiteitenbegeleider Buurtkamer – Anike van der Ham avanderham@haarlemeffect.nl
Kinderwerker & leidster speelgroepen – Kim de Jager kdejager@haarlemeffect.nl
Jongerenwerker – Yusuf Sarica ysarica@haarlemeffect.nl

Hannie Schaftschool

De Hannie Schaftschool is een openbare basisschool in het hart van de wijk ‘Het Rozenprieel’ in Haarlem. Het is een gezellige, kleine en bruisende school waar iedereen elkaar kent. De laatste jaren vinden steeds meer ouders en kinderen de weg naar de Hannie Schaftschool; de school is flink groeiend in leerlingaantal. Het sfeervolle schoolgebouw dateert uit 1905, honderden kindervoeten liepen al over de authentieke trappen. Het gebouw heeft een grote, afgeschermde speelplaats aan de voorzijde en een kleine inpandige gymzaal. In het gebouw zijn negen leslokalen.

Visie
– Op de Hannie Schaftschool staan welbevinden en plezier centraal.
– Iedere leerling krijgt de ruimte om te ontdekken wat zijn of haar eigen interesses en talenten zijn.
– Wij prikkelen de nieuwsgierigheid door gevarieerde en boeiende lessen, waar elke leerling een eigen uitdaging in kan vinden.
– Wij zijn een PBS school. Leerlingen, ouders en het team werken samen aan een fijne en veilige leeromgeving.
– Wij hechten aan een goede relatie met ouders/opvoeders.
– Door met respect voor ieders ontwikkeling samen te leren, creëren wij een positieve en leergierige sfeer op school.
– Wij maken de leerlingen bewust van de verschillen die er tussen mensen zijn en leren hen deze te accepteren en te verwelkomen.

www.hannieschafthaarlem.nl
0235312119
Linschotenstraat 57A
2012 VE Haarlem

Wij zijn te benaderen voor samenwerkingsactiviteiten met een educatief en/of sociaal karakter tussen partners in de wijk en onze leerlingen. Wij beoordelen telkens of het voorstel in ons programma en/of bij het actuele thema past.

Stichting SportSupport

Wie zijn wij?

Stichting SportSupport bestaat uit een team van ongeveer 50 enthousiast medewerkers die zich inzetten om alle inwoners van de regio Zuid-Kennemerland, dus jong en oud, te stimuleren om meer te gaan bewegen. Dat doen wij onder het motto “een leven lang gezond actief”. Naast het stimuleren van meer bewegen, o.a. via schoolsport,  organiseren wij ook onze eigen sportevenementen, waaronder de Olympische dag en de Halve van Haarlem (hardloopevenement). Lees meer over ons op www.sportsupport.nl

Wat doen wij?

Elke week is er in de Rozenprieel een Sport in de wijk activiteit. Iedereen die zin heeft om lekker te bewegen mag meedoen en het is voor alle kinderen gratis. Yusuf, die ook werkzaam is als jongerenwerker voor Haarlem Effect, is het bekende gezicht bij deze activiteit. Belangrijk om lekker je energie kwijt te kunnen, dan hoef je je ook niet te vervelen! Al zes jaar worden er Sport in de Wijk activiteiten georganiseerd. Of op het plein bij de Tulp, of in de gymzaal aan de Badhuis straat.

Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit? Laat het weten aan Yusuf, of mail naar Carlijn; cdings@sportsupport.nl

Tot ziens in de Roos!

Team SportSupport

 

Klein Haarlem

Wij heten Maarten en Matya en zijn de kwartiermakers van de Greiner. We organiseren allerlei evenementen in het gebouw en de stad (o.a Parksessies). We proberen Haarlem met alles wat wij doen een beetje dynamischer en spannender te maken.

www.parksessies.nl

Wij werken zoveel mogelijk samen met de wijk. We organiseren in de toekomst een bbq voor de buurt op ons plein in de Voorhelmstraat. We zijn bezig met de ontwikkeling van een koffiebarretje, waar ook buurtbewoners welkom zullen zijn, daarnaast hebben we enorm veel ervaring met het organiseren van evenementen en helpen we buurtbewoners graag op weg met hun ideeën.

Contact:
maarten@kleinhaarlem.nl
www.kleinhaarlem.nl (onze nieuwe website in de maak)

Op zoek naar een NT2 cursus?
Bekijk hier het NT2 aanbod.

Op zoek naar een inspirerende ruimte voor een bijeenkomst?
Bekijk hier onze ruimtes.

Benieuwd wat Hart allemaal doet in het onderwijs in Haarlem?
Bekijk hier onze diensten en programma’s.

Voor overige vragen kun je altijd contact met ons opnemen.
Bekijk onze contactgegevens.

Hart

Hart, hét centrum voor kunst, kennis en cultuur in Haarlem

Bij Hart kun je je creativiteit, talent en plezier tot bloei laten komen. Muziek, beeldende kunst, theater & dans, taal & literatuur, filosofie, nieuwe media – en nog veel meer – allemaal Thuis bij Hart. Ons monumentale pand biedt fijne cursusruimten en plekken om in alle rust te vergaderen. Hart brengt leerlingen in het onderwijs in aanraking met de rijkdom van kunst en cultuur. Verbeelden, creëren, ontdekken en plezier maken staan hierbij centraal. Op scholen in Zuid-Kennemerland verzorgen we programma’s zoals CultuurMenu, MuziekLab en HIT. Hart Cultuur in School adviseert en bemiddelt bij cultuurprogramma’s voor het primair en het voortgezet onderwijs. Scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders kunnen voor scholing en advies over hun cultuurbeleid contact opnemen met het Kenniscentrum Cultuuronderwijs Haarlem.

Kijk voor meer informatie op www.hart-haarlem.nl

In de wijk
Hart is gevestigd aan de Kleine Houtweg nummer 18 en bevindt zich daarmee aan de rand van het Rozenprieel. Hart is er voor alle Haarlemmers, dus ook voor jou! Bovendien hebben wij een heel gezellig en 100% biologisch café waar je terecht kunt voor een koffie met wat lekkers, sapjes, verse soep, een broodje en nog veel meer. Er is ook regelmatig live muziek, gratis toegankelijk. Kom luisteren!

Bekijk hier de programmering van het café.

Contact
Op zoek naar een cursus voor jezelf/ (klein-)zoon/-dochter op het gebied van beeldende kunst, dans & theater, fotografie & media, kunstgeschiedenis & filosofie, literatuur & schrijven, muziek, persoonlijke groei & ontwikkeling of talen?

Bekijk hier het cursusaanbod.

Het Geheime Groene Roos Genootschap

Het GGRG bestaat uit een groep bewoners die zich inzetten voor een groen(er) Rozenprieel. Het doel van het GGRG is om het Rozenprieel te verfraaien met groen ‘in de openbare ruimte’. Dat doen ze, met hulp van veel vrijwilligers, al meer dan 10 jaar. Het GGRG weet wat er nodig is om een geveltuin te maken en om die succesvol te onderhouden. We hebben geleerd welke planten het doen in onze buurt en wat de regels zijn rondom ‘groen op de stoep’. En we hebben geleerd dat groenprojecten alleen lukken als ze in nauw overleg met bewoners worden opgezet.

Activiteiten van het GGRG

Tuin van Jonker
De Tuin van Jonker is een buurttuin in het hart van het Rozenprieel. De tuin wordt onderhouden door buurtbewoners. Het is een bloemrijke, rustige tuin waar je in een comfortabele stoel een boek kunt lezen. Of schaken met een buurtgenoot. Of bijkletsen op het bankje bij de hoge grassen…

Geveltuinen, groenvakken, groenbakken
Het GGRG kan hulp bieden bij het realiseren van een geveltuin of een nieuwe groene plek, waar nu nog stenen liggen. We weten de weg bij de gemeente en vaak is het mogelijk om de eerste aanschaf van planten en ander materialen te financieren uit subsidie. Ook zetten we ons in voor mensen die een groene bak willen adopteren (=onderhouden).

Kerstroos
In december wordt het Rozenprieel onder leiding van het GGRG versierd met kersttakken. Na een gemeenschappelijke maaltijd, werkt een grote groep vrijwilligers aan het versieren en ophangen van fraaie kersttakken. Het Rozenprieel is de enige buurt in Haarlem die door bewoners versierd wordt in de kerstperiode!

Drijftuinen
Aan de kade van het Spaarne liggen twee drijvende tuinen met moerasplanten. Deze tuinen zijn gerealiseerd door het GGRG. Bewoners van de woonarken houden de drijftuinen vrij van afval. Deze tuinen leveren een bijdrage aan de ecologische kwaliteit van het Rozenprieel.
Project Voor een groener Rozenprieel
In samenwerking met Ymere wordt de aanplant van nieuw groen bij gerenoveerde woningen gestimuleerd.

Contact met het GGRG
Om de week, op zaterdagochtend tussen 10 en 12.30 uur, zijn leden van het GGRG aan het werk in de tuin van Jonker. Ze staan je graag te woord als je vragen hebt, of een groen idee. Op het publicatiebord in de Tuin van Jonker staat te lezen wanneer we er zijn. De hoofdingang van de tuin is in de Lange Poellaan. Je kunt ook een mail sturen naar asckroes@gmail.com

Springlevend Rozenprieel

Dag Rozenprieelers!
Wij zijn Springlevende Wijk Rozenprieel, vier studenten die vanuit Academie van de Stad zich inzetten voor een groen, schoon en gezellig Rozenprieel!

Waar zetten wij ons voor in?
– Het opzetten van een nieuwe wijkraad;
– Het vernieuwen en actualiseren van de website www.rozenprieel.nu
– Activiteiten organiseren voor het verbinden van bewoners;
– Activiteiten organiseren voor het groen en schoonhouden van Rozenprieel. We wachten het antwoord af op de aanvraag van wormenhotels!

Heb je zelf of ken je iemand met een idee voor een leuke activiteit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Contactgegevens
Email: sw.rozenprieel@gmail.com
Facebookpagina: Springlevend Rozenprieel

 

Kinder Wijkraad

De kinderwijkraad Rozenprieel is voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Elke week komen de kinderen bij elkaar in buurtcentrum de Tulp. Ze maken plannen en werken ze uit om hun buurt nog fijner te maken.

Kinderwijkraad Rozenprieel
De kinderwijkraad geeft kinderen een podium in de wijk waar zij wonen. Want kinderen zitten vaak vol met goede ideeën. 

We maken plannen, werken ze uit, doen onderzoek in de buurt of vragen aandacht voor de plannen. Samenwerken, mensen uitnodigen, interviewen, presentaties maken, foto’s en filmverslagen maken, dat doe je allemaal in de Kinderwijkraad.

Kinderen van de Hannie Schaft school hebben in de les plannen gemaakt om hun wijk te verbeteren. Op die plannen is gestemd. De Kinderwijkraad Rozenprieel gaat aan de slag met Groen in de Wijk, Zwerfafval en Speelplekken.

We zoeken nog kinderen die mee willen werken aan de plannen om hun wijk nog fijner te maken.

Lijkt jou dit leuk of ken je iemand die dit leuk vindt?

Elke dinsdag van 15.30 tot 16.45 uur komen de kinderen bij elkaar in buurtcentrum de Tulp. Je kan gewoon langs komen. 

Neem voor meer informatie contact op met Ragna Stegenga rstegenga@haarlemeffect.nl De Roos

 

De Roos is een zelfstandig woongelegenheid voor mensen vanaf 55 jaar en de woningen worden verhuurd door Pre Wonen. Binnen het complex hebben wij een kantoor van de thuiszorg,  restaurant, een dagbesteding en een activiteitenruimte.

De dagbesteding, is voor mensen met een indicatie die wat meer hulp nodig hebben met structuur in de dag, het ophalen van huis en het aanpassen van activiteiten. U kunt dagbesteding krijgen als u een buurtbewoner(ster) ben of in het complex VPT zorg ontvangt.

Ons activiteiten inloopcentrum, bied voor ieder wat wils. Bij de inloopactiviteiten kunt u zo binnenlopen en aansluiten. Vaste medewerkers en daarnaast vaste vrijwilligers begeleiden de activiteiten.

Dit zijn de inloopactiviteiten per week:

Maandagmiddag: hobbyclub en koffieclub
Dinsdagochtend: meer bewegen voor ouderen
Dinsdagmiddag: Spelmiddag (rummikub, sjoelen) en gezamenlijk wandelen in de buurt
Woensdagochtend: koffieclub 
Woensdagmiddag: Varia (film, sjoelen enz.)
Dondermiddag: Meezingen voor de gezelligheid
Vrijdagmiddag: Borrelmiddag/Linedance om de week.

Daarnaast zijn er in het weekend vaak muziekoptredens, gezellig tafelen en diverse andere activiteiten. Wij organiseren  voor Pasen, muggenronde, roze zaterdag, sinterklaas en kerstactiviteiten. Deze staan in onze maandagenda die u bij de balie kan verkrijgen.

Kom gerust een langs om mee te doen met een activiteiten of gewoon voor een kopje koffie/thee. Wij hopen u binnenkort te ontmoeten op een van onze activiteiten, maar u mag natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen: 023-5174454 of 06-42672123  (Ingrid, Harry of Stephanie)Wijkraad Rozenprieel

Het Rozenprieel is een ruim drieduizend inwoners tellende wijk met een aantrekkelijke ligging tussen de oude binnenstad van Haarlem, het Spaarne en de Haarlemmerhout. ‘De Roos’ heeft een gemengde bevolkingssamenstelling en woningenbestand. Ooit aangelegd als een arbeidersbuurt met een rand van duurdere koopwoningen, is de Roos een wijk waar altijd al veel om te doen is geweest. Toen de gemeente Haarlem eind jaren ’60, begin jaren ’70 het plan aanstalten maakte om de wijk vrijwel geheel te slopen, werd in het Rozenprieel de eerste wijkraad van Nederland opgericht.

De massale sloop van De Roos werd in de jaren ‘70 en ‘80 onder invloed van de felle protesten gekeerd, waardoor de ziel van de wijk voor een belangrijk deel werd behouden. Koningin Beatrix, die nog maar kort daarvoor haar moeder Juliana was opgevolgd, kwam zich op uitnodiging van de wijkraad persoonlijk op de hoogte stellen en onthulde het beeldje van tante Jans op het Palmplein/de Palmstraat. De nieuwbouw die ontstond had een bij de buurt passende schaal en betrof vrijwel volledig sociale huurwoningen.

In het recentere verleden zette de wijkraad zich onder andere in voor behoud en renovatie van de voormalige huishoud- en industrieschool De Greiner, de Hannie Schaftschool en karakteristieke panden van Ymere, tegen de aanleg van een kostbare snelbustunnel aan de spaarnezijde, voor passende nieuwbouw op de plek van Koningstein, groen in de Tuin van Jonker (een initiatief van het GGRG) en het Voortingplantsoen, en een sociale aanpak van particulier funderingsherstel.

De Roos is volop in beweging: er wordt volop verbouwd en vernieuwd binnen een passend nieuw bestemmingsplan. De wijk trekt veel nieuwe bewoners. Toeristen van over de hele wereld overnachten er. De gemeente Haarlem en woningcorporatie Ymere bieden kluswoningen aan. De Greiner gonst van de creativiteit, en de Hannie Schaftschool draait nu zo goed dat er een wachtlijst is. Groen en speelgelegenheden voor kinderen krijgen weer aandacht. Buurthuis De Tulp is actief, met de vrijdagse maaltijden als een van de pareltjes. De straten gaan op de schop, met plannen voor een nieuw riool, gescheiden waternet, nieuwe bestrating en meer groen. De achteraf-pleintjes zullen worden aangepakt. Kortom, het is een geweldige tijd om actief te worden in de wijkraad en je wijk helpen vorm te geven in de toekomst.

Doelen van de Wijkraad Rozenprieel zijn:

 • Verbeteren van het leefklimaat in onze wijk
 • Verbeteren van de veiligheid in onze wijk
 • Signaleren van behoeften in onze wijk
 • Inspelen op nieuwe ontwikkelingen in en rondom onze wijk
 • Belangenbehartiging van bewoners en organisaties
 • Bevorderen van onderling contact en solidariteit in onze wijk
 • Gevraagd en ongevraagd advies verstrekken aan o.a. ons gemeentebestuur
 • Onderhouden van contacten met belangrijke partners (politiek, woningbouwcorporaties, marktpartijen)
 • Verbeteren van het imago van onze wijk
 • Inzetten van financiële middelen
 • Activiteiten ondersteunen en organiseren in onze wijk

Over de organisatie van wijkraadswerk in de Roos

Om dat alles bij te benen is de wijkraad hard op zoek naar aanvulling en vernieuwing. Met haar traditie, vele ervaringen en gedegen reputatie is de Wijkraad Rozenprieel de beste basis om verbeteringen van de Roos vanuit de buurt zelf te helpen realiseren. Het wijkraadswerk is vrijwilligerswerk. Het is actief en flexibel – geen ellenlange vergaderingen. Je kunt er zoveel en zo weinig tijd in steken als je zelf wilt.

Het dagelijks bestuur van de wijkraad bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige leden helpen beleid te maken door zich toe te spitsen op bepaalde thema’s die aandacht behoeven.

Prominente thema’s zijn:

 • Leefbare wijk: Verduurzaming, vergroening, verkeer en parkeren, economische ontwikkeling, wijkvoorzieningen;
 • Woonwijk: licht, lucht en ruimte, bouwen, huren, funderingsproblematiek;
 • Sociale wijk: onderling contact, bestrijden eenzaamheid en armoede, veiligheid, overlast, handhaving;
 • Zorgzame wijk: zorg voor jong en oud, buurthuiswerk, evenementen en cultuur;
 • Communicatie: website, facebook, wijkkrant, lokale media.

Wil je contact opnemen met de wijkraad? Stuur dan een e-mailtje naar: info@wijkraadrozenprieel.nl

| Rozenprieel Haarlem | © 2019 | contactrozenprieel@gmail.com | Contact wijkraad: info@wijkraadrozenprieel.nl | Heb je een idee? Klik hier