Jaarlijks voeren vrijwilligers meer dan 350.000 gesprekken met mensen die verdrietig zijn, zich eenzaam voelen of zich zorgen maken. De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon (088 0767 000), chat of mail.

 

De behoefte aan een luisterend oor is de afgelopen jaren flink toegenomen. Door de wereldwijde pandemie raakten veel mensen sociaal steeds geïsoleerder. Wanneer contact met familie, vrienden of in de supermarkt, op straat niet altijd mogelijk is, biedt de Luisterlijn uitkomst. Trainer/begeleider Nanette Grippeling van de locatie Haarlem: “Dag en nacht zitten getrainde vrijwilligers klaar om zonder oordeel te luisteren naar mensen in kwetsbare situaties. Mensen die op moeilijke momenten in hun leven ondersteuning nodig hebben in de vorm van een goed gesprek. Voor hen zijn we er. Maar om aan die behoefte te blijven voldoen, zijn we voor onze locatie Haarlem hard op zoek naar mensen die tijd en ruimte hebben om overdag, maar ook ’s nachts een luisterend oor te bieden.”

Regelmatig organiseert de Luisterlijn in Haarlem speciale informatiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers. Je bent dan van harte welkom om langs te komen en te ontdekken wat jij kunt betekenen voor een ander. Je krijgt uitleg over de luistertraining en komt alles te weten over het werk bij de Luisterlijn. Interesse? Meld je aan via haarlem@deluisterlijn.nl of kijk op de luisterlijn.nl.