Jessica en Carlo

Jessica en Carlo wonen op het Ben Neijndorffplein. Ze zijn van het begin af aan betrokken bij de Bewoners Commissie van het plein, de BC Ons Pleintje.

De BC Ons Pleintje bestaat officieel al weer bijna een jaar, maar de bewonersgroep is al veel langer actief. Samen vertegenwoordigen Jessica, Carlo, Cindy, Ton, Mary en Gré 48 woningen: 16 eengezinswoningen en 32 senioren appartementen. Elke groep heeft zo zijn eigen specifieke aandachtspunten waar de BC een helpende hand kan bieden. De BC overlegt met de bewoners via de mail en app, maar ook gewoon op straat bij een toevallige ontmoeting. En Carlo verzorgt regelmatig een ‘Pleintje Post’: een papieren nieuwsbrief die door iedereen met veel plezier wordt gelezen.

Ton, Mary, Jessica en Carlo (Gré en Cindy ontbreken helaas)

 

 

Op een zonnig zondag ga ik, gewapend met een boterkoek, op bezoek bij Jessica en Carlo om me een beeld te vormen hoe een BC eigenlijk in de praktijk functioneert, want ik heb er zelf geen enkele ervaring mee. Carlo en Jessica vertellen over het begin: alle bewoners zijn uitgenodigd bij een formele oprichtingsbijeenkomst, waarbij de kandidaten 70% van de stemmen moesten krijgen. De BC overlegt minimaal twee keer per jaar met Ymere, maar het hangt er natuurlijk ook van af wat er allemaal speelt. Het eigen overleg van de BC is in principe voor alle bewoners toegankelijk.

Ik ben al snel behoorlijk onder de indruk: ik ervaar dat deze BC een grote stimulans is voor de verbondenheid van de huurders. En die saamhorigheid resulteert in een sterke kracht om praktische dingen te realiseren! In het verleden werd het Ben Neijndorffplein nogal eens overgeslagen als Ymere onderhoud in de wijk uitvoerde. Nu de bewoners zich hebben verenigd, is het hen gelukt om een grote, achterstallige  onderhoudsbeurt af te dwingen zonder dat dat gepaard gaat met een huurverhoging! Inmiddels zijn de werkzaamheden al in volle gang

Het is een mooi voorbeeld van de dingen die een BC kan bereiken. In je eentje is dat vaak een stuk moeilijker!

Elders op deze site kun je lezen over een burendag die door de BC is georganiseerd. Het was zo’n succes dat het waarschijnlijk een jaarlijks terugkerend festijn wordt! En wat is het fijn dat er (bescheiden) subsidiepotjes zijn om deze en andere initiatieven te financieren. (Wil je daar meer over weten, kijk dan op de website van de Woonbond, of op de site van De Waakvlam.)

Binnenkort denkt de BC, samen met alle bewoners over de verdere inrichting van pleintje: het zou fijn zijn als er wat nieuwe speelmogelijkheden voor kinderen komen. En een zitje. En misschien kan het allemaal wel wat groener! 

Ik schat in dat het allemaal best wat tijd kost, zo’n BC. Dat klopt, zeggen Jessica en Carlo, maar er zijn een heleboel mensen die meedenken. Mensen die niet bij elke vergadering komen, maar die wél betrokken zijn bij de buurt. Je doet het uiteindelijk samen met elkaar!