Onder de titel ‘Samenspelen, schot in de Roos’ kwamen op 20 mei een stuk of 40 bewoners en professionals een hele dag bij elkaar in het Seinwezen aan de Kinderhuissingel.

Hieronder lees je een kort verslag van de dag. Het is de bedoeling om de komende maanden op www.rozenprieel.nu korte stukjes te plaatsen waarin wordt verteld over het vervolg van deze dag.

 

Ingrid leidde de dag

Het thema van de dag was:
Wat is er voor nodig om te zorgen dat het goed gaat met het nieuw ingerichte Voortingplantsoen en iedereen zich er veilig en welkom kan voelen?

De dag werd geopend door Ingrid Swakman, je kent haar vast wel van haar werk voor Haarlem Effect in de Tulp, en door wethouder Floor Roduner. Ingrid legde de opzet van de dag uit. Floor schetste de door de gemeente gestelde kaders. Daarna hielden vijf professionals een korte inleiding, elk vanuit hun eigen vakgebied: 

  1. Peter Vogel – Handhaving legde o.a. het verschil uit tussen handhaving en politie
  2. Guus van Thiel – Politie helaas is er nu geen wijkagent. Er wordt gewerkt met wijkambassadeurs
  3. Sacha Ellerbeck – gemeente Haarlem info over buurtouders en whatsapp buurtpreventie
  4. Kathelijne van Dongen – therapeut werken vanuit verbinding: eerst connectie dan pas correctie
  5. Mirjam Boxhoorn – gemeente Haarlem gebiedsverbinder, onze directe lijn naar de gemeente 

Een paar van bovenstaande sprekers zullen de komende weken wat uitgebreider aan het woord komen op deze site.

Daarna werd de hele groep verdeeld in drie kleinere groepen, bewoners en professionals door elkaar. 

  1. het hele plein 2. veiligheid en samenwerking bewoners en professionals 3. spelen en jeugd

Een van de volgeplakte grote vellen…

In elke groep werd na een kort voorstelrondje, geïnventariseerd wat er zo al speelt, tot er een min of meer volledig beeld was geschetst. Pas daarna werd uitgebreid gezocht en gesproken over mogelijke oplossingen. Het was opmerkelijk hoe breed er gedacht werd, en hoe goed iedereen probeerde naar elkaar te luisteren. 

In de pauze werden alle ideeën door de organisatie op grote vellen geschreven. Vanuit elke groep werd een toelichting gegeven op de ideeën, zodat iedereen ook op de hoogte was de ideeën van de andere twee groepen. 

Daarna kregen we de gelegenheid om groene of blauwe briefjes te plakken op de grote vellen. Op de groene briefjes kon je een aanvulling schrijven, op de blauwe dat je mee wilde doen en denken met dit idee. 

Kort en bondig

Daarna volgde een wat rommelige, maar misschien wel het belangrijkste onderdeel van de dag. Bij elk idee werd eerst gecontroleerd of iemand bezwaar had tegen het initiatief. En daarna werd gekeken wie van de ‘blauwe briefjes’ het voortouw gaat (gaan) nemen van het initiatief. Het had allemaal best wat voeten in de aarde, omdat sommige ideeën elkaar wat overlapten, maar uiteindelijk lukte het allemaal prima. Op deze manier is er een door alle aanwezigen goedgekeurd en ondersteund plan gemaakt. En kan er een begin worden gemaakt met het realiseren van alle ideeën als onderdeel van het hele plan! En juist van deze initiatieven willen we je de komende weken en maanden op de hoogte houden op www.rozenprieel.nu!

Zoals wethouder Floor Roduner al had aangekondigd, controleerde de burgemeester, Jos Wiener, aan het eind van de dag of alles paste binnen de vooraf door de gemeente gestelde kaders. Dat bleek het geval te zijn, en daarmee keurde hij de plannen formeel goed! Hij was onder de indruk van wat er deze dag was gedaan.

De burgemeester was onder de indruk!

En hoe nu verder……

Ingrid gaat nu eerst de losse aantekeningen ordenen. Een hele klus, zeker nu haar collega Ragna op vakantie is. Zij zal deze samenvatting eerst versturen naar alle aanwezigen, want het uitgangspunt blijft dat alle besluiten unaniem worden genomen en gedragen. Wij zullen je als wijkredactie via www.rozenprieel.nu op de hoogte houden van toekomstige ontwikkelingen. En je laten kennismaken met de buurtbewoners die zich actief met de plannen bezighouden

Als je je wilt aansluiten bij een of meerdere initiatieven, dan kan dat natuurlijk. Nu of later. Geef even een belletje naar Ingrid Swakman, of stuur haar een mailtje, want Ingrid houdt voorlopig de regie van het geheel in handen. Je kunt haar bereiken via (06) 19 92 73 53 of iswakman@haarlemeffect.nl.