Beste Allemaal,

Er is veel gebeurt en er gaat veel gebeuren.

De boom voor Rolf Baron is in de tuin van Jonker {oud wijkraadslid en bewoner van ons Rozenprieel} op 7 mei geplaatst.

De opening van het nieuwe Voortingplantsoen op 11 mei heeft ook plaats gevonden. Het was een groot feest!

En dan afgelopen vrijdag 20 mei het samenspelen met “Schot in de Roos” voor de toekomst van ons mooie nieuwe Voortingplantsoen en onze buurt heeft plaats genomen. Om ons samen sterk te maken, en ons in te zetten voor het behoudt en het samenleven met elkaar. Voor het plein en onze buurt. Veiligheid, samenkomen, schoon, vandalisme heeft de voorhand gehad in deze bijeenkomst. Er zijn afspraken gemaakt die de burgemeester ook heeft goed gekeurd. {het valt allemaal in de Kaderlijn}

Wil je nu ook meedenken en je inzetten voor het plein/buurt/omgeving opgeven kan altijd!

info@wijkraadrozenprieel.nl

of

Ingrid Swakman

06 1992 7353

E: iswakman@haarlemeffect.nl