Vraaggesprek door de wijkredactie met Ingrid Swakman over de zorg voor  het nieuwe Voortingplantsoen.

Veel mensen hebben in het verleden ook al meegedaan met de verschillende inspraakrondes. Waarom moet dat nu nog een keer?

Ingrid
Nu de herinrichting van het Voortingplantsoen klaar is, kunnen de bewoners zelf met voorstellen en plannen komen over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat het goed gaat met het plein. Vaak is het zo dat  de gemeente (na de inspraak) bepaalt wat er gaat  gebeuren. Maar nu gaat het precies andersom. De betrokken professionals, bijvoorbeeld van de Tulp, school, politie en Ymere, zijn er niet om een eigen plan te maken , maar om samen met bewoners de ideeën en plannen van de bewoners te helpen realiseren. De bewoners staan nu eindelijk echt centraal: er wordt gesproken mét de bewoners, en niet óver de bewoners!

Het is voor het eerst dat dat het hier op deze manier wordt gedaan. Er waren in het verleden best veel zorgen, maar die zorgen leefden vooral bij individuele bewoners. Op 20 mei willen we juist met alle betrokkenen bij elkaar heel concreet aan de slag. Samen kijken wat we willen, en wat mogelijk is. Want met elkaar kun je veel meer bereiken dan in je eentje! 

Waarom duurt dat een hele dag? Kunnen we niet gewoon wat ideeën droppen, en dat jullie dat dan gaan doen?

Ingrid
Door de nieuwe opzet kunnen veel verschillende bewoners en professionals elkaar leren kennen, en hun plannen en ideeën bespreken. Er zijn al best veel aanmeldingen, en we hopen dat nog meer mensen zich aanmelden. We voeren met iedereen een voorbereidend gesprek, zodat je vooraf weet wat je kunt verwachten. Op de dag zelf kun je dan ideeën  bespreken, ook met mensen van buiten je eigen kringetje. We richten de dag zó in dat iedereen zn zegje kan doen en gehoord zal worden. Echt naar elkaar luisteren kost nu eenmaal meer tijd.

Het is trouwens heel fijn om nu al kinderen te zien spelen op het vernieuwde plein, en moeders met hun peuters! Ik hoor veel mensen zeggen dat ze het heel mooi vinden! 

Kun je al iets zeggen hoe de bijeenkomst op de 20-ste gaat verlopen?

Ingrid
Voor een deel zullen we in kleinere groepen onderwerpen uitwerken op basis van de thema’s die mensen belangrijk vinden en waar zorgen over zijn. In een kleinere groep leer je elkaar wat beter kennen. luisterend en pratend. Zo hopen we ook dat uiteenlopende meningen elkaar ontmoeten. Voorstellen worden alleen uitgevoerd als iedereen het er mee eens is. Is dat niet zo, dan vragen wij wat er veranderd kan worden zodat wel iedereen zich in een voorstel kan vinden Zo kunnen wij er samen iets moois van maken.

Iedereen is 20 mei van harte welkom, maar je moet je wel eerst aanmelden voor het voorbereidend gesprek met Ingrid. In dit voorgesprek kun je ook heel vrij praten. Het gaat dan niet om het inventariseren van ideeën. Ik merk bij deze voorbesprekingen vaak dat mensen hun twijfel overwinnen en dat mensen zich dan toch aanmelden.

Je kunt een afspraak met me maken via 0619927353 of door een mailtje sturen naar iswakman@haarlemeffect.nl.

Er zijn de laatste dagen huis aan huis flyers verspreid, en de laatste informatie kun je vinden op https://www.haarlemeffect.nl/samenspelen-schot-in-de-roos.html 

Vrijdag 20 mei  9.30 tot 15.30 uur, je hoort later waar het wordt gehouden. Inclusief lunch.