Buurt, Activiteit Haarlem Spaarne rivier wandeling brug

Geachte heer, mevrouw,

De Participatieraad Haarlem gaat op 9 juni 2022 de Participatieprijs uitreiken aan het beste initiatief van Haarlemmers voor Haarlemmers.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

• Het initiatief wordt georganiseerd door Haarlemse burgers voor Haarlemse burgers

• Het is gericht op zorg en aandacht voor elkaar en het (weer) meedoen in de maatschappij

• Het werkt aan een open en tolerante samenleving

Kent u zo iemand of een groep meld ze dan aan. Onderstaand meer info.

Heeft u vragen over de Participatieprijs? Neem contact op via participatieraad@haarlem.nl

Zie ook: participatieraadhaarlem.nl/prijs2022

Participatieprijs 2022 flyer.pdf 6 april 2022