Ymere Nieuwsbrief 78

Nummer 78                                                                                                                                       22 maart 2021

Deze nieuwsbrief geldt voor een periode van 3 weken en gaat dus over het paasweekend van 4 en 5 april heen. De aannemer is in die periode ook een aantal dagen vrij. Er zijn een aantal foto’s toegevoegd die u een mooi beeld geven van de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan de woningen aan de Kamperstraat / Bakkerstraat / Tybautstraat.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Er wordt nog volop gesloopt op het binnenterrein. Voor het afvoeren van het sloopmateriaal staat er een container binnen het bouwterrein. Ook de dakpannen worden er nu afgehaald. En inmiddels zijn er steigers geplaatst aan de voorzijde van het woonblok. De steigers zijn voorzien van netten. Dit zorgt ervoor dat de stofoverlast minimaal is bij het uithakken van de voegen van de voorgevels. De aannemer is hiermee vlak voor het weekend gestart en eind deze week is het klaar. Het uithakken geeft wel geluidsoverlast. Dat is helaas niet te voorkomen. Op dit moment is het nog niet zeker welke werkzaamheden na het paasweekend worden uitgevoerd. Voordat de aannemer verder kan, zal er eerst vervuilde grond afgevoerd worden. Het gaat dan om 10-15 vrachtwagens. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt. Hiervoor moet een vergunning worden afgegeven. U treft hieronder een aantal foto’s aan, zodat u ziet welke voortgang er is gemaakt. Ook is de stambescherming om de bomen geplaatst (al ziet u dat nog niet op de foto’s).

De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder had zijn bouwkeet in de Linschotenstraat. Omdat dit wat verder weg ligt van deze
bouwlocatie, is de uitvoerder, Hans Röling verhuisd naar Van Zompelstraat 1-RD. Heeft u vragen of
opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.

Er is een wijziging in de aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de
Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten
met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het
vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De aannemer plaatst hier een steiger om voegwerkherstel uit te voeren. Dit gebeurt eind
deze week of begin volgende week. Daarna start het uithakken van de voegen. Dit geeft
ongeveer 1 week wel enig geluidsoverlast. Daarna start het voegwerk. Half april plaatst de
aannemer hier een aantal nieuwe kozijnen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
Begin deze week wordt er hout geleverd om in de woning een constructieve wand te
maken. Het hout ligt korte tijd op een parkeerplaats voor de woning voordat het naar
binnen wordt verplaatst. Aan het einde van deze week of begin volgende week wordt bij de
voorgevel een steiger geplaatst. De aannemer start daarna met het uithakken van het
voegwerk. Omdat er maar weinig metselwerk is, geven deze werkzaamheden ongeveer
een halve dag geluidsoverlast. Daarna start het voegwerk.

Voorbereidingen gestart bij Van Zompelstraat 1-7 en Bakkerstraat 13-19
De renovatie van dit woonblok start in juni dit jaar. In dit woonblok zijn 2 bergingsclusters. Naast de
huurders in dit woonblok die hier een berging gebruiken, zijn er ook anderen die hier een berging
gebruiken. Ymere komt graag in contact met deze gebruikers, omdat de bergingen na de renovatie
een andere bestemming krijgen. Dus gebruikt u hier een berging, neemt u dan contact op met Harm
ten Zijthoff. U bereikt hem via het algemene telefoonnummer van Ymere 088 – 000 89 00. Of per
mail H.ten.Zijthoff@ymere.nl. Op de bergingen zelf hangt ook een brief met deze mededeling.

Planning
Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
19 maart – 26 maart                               uithakken voegen metselwerk
Barendsestraat 38-40
26 maart – 1 april                                   uithakken voegen metselwerk

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere Nieuwsbrief 76

De afgelopen periode is er in Nederland genoten van de sneeuw en het ijs op sloten en plassen. Dat leverde mooie beelden op. Voor de aannemer betekende het, dat niet alle geplande werkzaamheden zijn doorgegaan. U leest hierover in deze nieuwsbrief.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Vanwege de vorst zijn de nutsvoorzieningen nog niet afgesloten. Dit staat nu gepland voor donderdag 25 februari. De sloopwerkzaamheden in de woningen zijn volop in gang. Voor het sloopafval zijn containers geplaatst. Om straks met bouwmaterieel naar het achterterrein te kunnen, maakt de aannemer de poort in de Bakkerstraat breder. Het maken van deze constructie start eind volgende week. Hiervoor zal een deel van de aangrenzende woning weggesloopt worden.

Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. De afvoerroute gaat via de Bakkerstraat, linksaf naar het Zuider Buiten Spaarne de wijk uit. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
Ook hier heeft de vorst voor uitstel van werkzaamheden gezorgd. De werkzaamheden in de tuin om de gevel te dichten tegen het grondwater starten maandag 22 februari. Daarna wordt het straatwerk in de achtertuin gelegd, zodat de steiger opgebouwd kan worden.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
Hier wordt alleen nog een schutting geplaatst in de achtertuin. Dan is de klus hier geklaard.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
Op dit adres zijn alle geplande werkzaamheden ook uitgevoerd. Het heien is afgerond, de
kassen zijn gehakt en het vlechtwerk is ingepland. Het vlechten vindt plaats op woensdag
24 en vrijdag 26 februari. In die periode liggen er ijzeren netten in 2 parkeervakken voor de
woning. Op de donderdag ertussen sluit de loodgieter het riool aan. Op dinsdag 2 maart
wordt in de ochtend de constructievloer gestort. De aannemer probeert 2 parkeervakken af
te zetten voor de betonwagen, zodat het verkeer niet gestremd wordt in de
Linschotenstraat. Daarna vinden er vooral werkzaamheden plaats in de woning.

Planning
Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
25 februari afsluiten nutsvoorzieningen (stoep ligt open)
25-26 februari – begin maart constructie aanbrengen voor verbreden poort

Linschotenstraat 36
24 en 26 februari ijzeren netten vlechten
25 februari riool aansluiten
2 maart – ochtend storten constructievloer

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere Nieuwsbrief 75

Nummer 74                                                                                                                                      5 februari 2021

Op dit moment zijn er voornamelijk werkzaamheden aan de Losse Panden waar de aannemer heel actief bezig is in de wijk. De komende weken verandert dit en ziet u ook steeds meer werkzaamheden uitgevoerd worden bij het volgende woonblok waar de aannemer start; Kamperstraat 41-45/Bakkerstraat1-9/Tybautstraat 2-6. Dit weekend is er veel sneeuw voorspeld met een periode van vorst. We gaan zien of dit consequenties heeft voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Het levert in elk geval veel mooie plaatjes op en veel sneeuwpret. In deze nieuwsbrief leest u weer de stand van zaken en een vooruitblik naar de komende weken.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Bij de meeste woningen is het asbest verwijderd. Daar waar dat nu nog niet mogelijk was, is dat nog niet geluk. Dit staat voor de komende 2 weken op de planning, net als het afsluiten van de nutsvoorzieningen. Als het asbest is verwijderd, start de aannemer met de sloopwerkzaamheden in de woningen. Er komt een container om het sloopafval in af te voeren. Deze zal regelmatig gewisseld worden. Ook het inrichten van het bouwterrein gaat nu daadwerkelijk gebeuren. Hierover schreven wij al eerder.
Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. De afvoerroute gaat via de Bakkerstraat, linksaf naar het Zuider Buiten Spaarne de wijk uit. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De werkzaamheden in de tuin zijn volgens planning verlopen en de container in de Van Marumstraat wordt vandaag weer opgehaald. De komende twee weken vinden er nog werkzaamheden in de tuin plaats om de gevel te dichten tegen het grondwater. Daarna wordt het straatwerk in de achtertuin gelegd, zodat de steiger opgebouwd kan worden.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De aannemer is hier klaar met de werkzaamheden. In de loop van 2021 worden de beneden- en bovenwoning verkocht via www.funda.nl. Heeft u interesse, dan kunt u bij makelaar Keijser & Drieman hierover informatie inwinnen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
Het schilderwerk is nog niet uitgevoerd. Dit staat nu op de planning voor maandag 8 februari. Ook voert de aannemer nog wat werkzaamheden uit aan de houten afwerking van de dakgoot. Er wordt gebruik gemaakt van een rolsteiger of ladder.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd en het storten van het beton voor de werkvloer was al klaar vóór 10 uur op vrijdag 5 februari. Er is wel een kleine vertraging in de start van de heiwerkzaamheden. Dit wordt nu uitgevoerd op 11 en 12 februari of op 15 en 16 februari. De heier kan het op dit moment nog niet met zekerheid zeggen. De aannemer zet die desbetreffende dagen 2 parkeervakken af voor de woning om daar het materiaal van de heier te plaatsen. De aannemer informeert de direct omwonenden wat de exacte datum wordt.
Daarna is wel bekend in welke volgorde de werkzaamheden gaan plaatsvinden; bij de fundering vinden nog wat hakwerkzaamheden plaats. Dit geeft gedurende 2 dagen wat geluidsoverlast. Ook zal er afval van het hakwerk afgevoerd worden. Daarna komt de vlechter voor het vlechtwerk. De ijzeren netten liggen op 2 parkeervakken voor de woning en zal aansluitend de constructievloer gestort worden. Op dit moment kan de aannemer hier nog geen exacte data aan koppelen, omdat dit afhankelijk is van de datum van de start van het heien.

Planning

Linschotenstraat 36
11/12 feb of 15/16 feb       start heiwerkzaamheden

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere Nieuwsbrief 74

Nummer 74                                                                                                                                    22 januari 2021

Omdat de aannemer op dit moment voornamelijk binnen in de woningen werkt, leverde de storm begin deze week geen problemen op voor de aannemer. Gelukkig maar.
In deze nieuwsbrief leest u weer de stand van zaken en een vooruitblik naar de komende weken.

Maartje Brand, projectontwikkelaar Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Vandaag worden de watermeterput en de elektrakast uit de straat weggehaald (ter hoogte van Barendsestraat 43). Dat is op dit moment de laatste activiteit van de aannemer in de straat. Er zijn een aantal woningen waar de plint nog opgeknapt moet worden. Dit gebeurt als het weer wat beter is. Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u wat foto’s van de woningen.

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Bij de meeste woningen is het asbest verwijderd. Daar waar dat nu nog niet mogelijk was, gebeurt dit naar verwachting de komende twee weken. Ook zal eind van deze maand de nutsvoorzieningen afgesloten worden.

Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. De afvoerroute gaat via de Bakkerstraat, linksaf naar het Zuider Buiten Spaarne de wijk uit. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

De aannemer gaat ook het bouwterrein inrichten.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
Inmiddels is de riolering aangesloten voor deze adressen. In de week van 1 februari worden de tuinen leeggehaald en dus ook de schuurtjes verwijderd. Dit duurt ongeveer 2 dagen. De container staat in de Van Marumstraat.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De schilder is gestart met het schilderwerk aan de achtergevel. Afhankelijk van het weer zijn deze werkzaamheden binnen 14 dagen afgerond. Dan zijn ook hier de werkzaamheden gereed.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
Het aansluiten van de riolering is goed verlopen en de schilder is hier ook gestart met het schilderwerk. Ook hier geldt, dat deze werkzaamheden binnen 14 dagen zijn afgerond. Dan zijn ook hier de werkzaamheden gereed.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
In de week van 25 januari worden hier nog wat sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Daarna worden de nutsvoorzieningen ingebracht en wordt op 5 februari de werkvloer gestort. De betonwagen zal gedurende een korte tijd (2 uur) in de Linschotenstraat staan. Vanaf de betonwagen wordt met een slang het beton in de woning gestort. Vanaf 8 februari starten de heiwerkzaamheden.

Planning
Barendsestraat 35-59

22 januari watermeterput en elektrakast verwijderen

Linschotenstraat 36
5 februari storten werkvloer via Linschotenstraat
Vanaf 8 februari start heiwerkzaamheden

Foto’s opgeleverde woningen Barendsestraat 35-43/49/53-59:

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand                    Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot                Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere nieuwsbrief 73

Nummer 73                                                                                                                                   8 januari 2021

We wensen u alle goeds in het nieuwe jaar!

Al direct in het nieuwe jaar verwelkomen we de nieuwe huurders van de woningen Barendsestraat
35-43/49/53-59. In de 2e helft van volgende week krijgen deze huurders de sleutel van hun woning
overhandigd. Zij kijken er naar uit om in de mooi gerenoveerde woningen een start te maken in het
Rozenprieel.
Door inzet van diverse samenwerkingspartners in de buurt wordt het Rozenprieel elk jaar nóg mooier.
Ook Ymere probeert daar een bijdrage aan te leveren, ook in 2021.
We hebben er zin in!

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
De aannemer is hier bezig met het afronden van de laatste opleverpunten. Bij Barendsestraat 57
en 59 worden begin volgende week de schutting en de berging geplaatst. In de komende weken
zijn er steeds minder bouwactiviteiten door onze aannemer op deze locatie. Langzaamaan
verplaatst de aannemer zijn werkzaamheden naar het volgende woonblok, dat gerenoveerd gaat
worden aan de Tybautstraat / Bakkerstraat / Kamperstraat.

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
De aannemer is gestart met het strippen binnen in de woningen. Volgende week start de
asbestsanering in de woningen. Dit wordt uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Zij
nemen ook het afvoeren van het materiaal voor hun rekening. Het gaat maar om een heel
beperkte hoeveelheid asbestmateriaal.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
In de week van 18 januari wordt bij deze adressen de riolering aangesloten. Dit betekent, dat
er bij de stoep aan de voorkant gegraven gaat worden. De verwachting is dat de
werkzaamheden binnen 1 dag zijn afgerond. Op dit moment zijn dit de enige geplande
werkzaamheden.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
Het is al vermeld in de vorige nieuwsbrief. Deze week is het brandwerende plafond geplaatst.
Half januari start de schilder met schilderwerk aan de achtergevel. Dit zijn de laatste afrondende
werkzaamheden.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
Ook bij dit adres wordt volgende week de riolering aangesloten. Dit gebeurt in combinatie met
de rioolaansluiting van de Barendsestraat 38-40. Vanaf half januari start hier het schilderwerk.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
De aannemer is gestart met het wegbreken van de vloer. Voor het afvoeren van het puin plaatst
de aannemer een container. Deze is iets groter dan u normaalgesproken van de aannemer
gewend bent. Het wegbreken van de vloer duurt 1-2 weken.

Planning
Barendsestraat 35-59
In de week van 11 januari         het plaatsen van de laatste 2 schuttingen en bergingen

Barendsestraat 38-40
In de week van 18 januari         riolering aansluiten

Linschotenstraat 36
4 januari – 18 januari                wegbreken bestaande betonnen vloer

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e
eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere nieuwsbrief 72

Nummer 72                                                                                                                               18 december 2020

Voor u, alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. 2020 is een jaar dat we met elkaar niet snel
vergeten. Wie had aan het begin van het jaar kunnen voorzien dat ons leven en onze maatschappij
zo ingrijpend zou veranderen?
We zijn er trots op dat het gelukt is om ook dit jaar weer mooie resultaten te behalen. Dit doen we
niet alleen. De aannemers, Era Contour en Van Lith Bouwbedrijf, hebben – ondanks de lastige
omstandigheden – er alles aan gedaan om door te kunnen blijven werken. Dank daarvoor!
En ook zonder uw geduld en begrip als buurtbewoners lukt het niet. We willen u hiervoor oprecht
bedanken. In deze nieuwsbrief blikken we terug en kijken we ook alweer vooruit.


Gezamenlijk funderingsherstel o.a. Kamperstraat 29-31

Hieronder vindt u een korte terugblik en een vooruitblik naar het nieuwe jaar.

Wat is er het afgelopen jaar gerealiseerd
– De 12 nieuwbouwwoningen op de hoek Barendsestraat / Palmstraat zijn opgeleverd.
Daar wonen onze huurders fijn in hun nieuwe woning.
– De Lange Poellaan is 3 woon-werkwoningen rijker en ertegenover zijn de
voorbereidingen getroffen voor 2 zelfbouwkavels.
– Op 5 plekken in de wijk heeft er gezamenlijk funderingsherstel plaatsgevonden met de
eigenaren en Ymere in een bouwkundige eenheid; als eerste in de Kamperstraat. Dit was
een mooi begin van het funderingsherstel.

Wat zijn de hoogtepunten waar we volgend jaar naar uit kijken
– De oplevering van 10 gerenoveerde eengezinswoningen in de Barendsestraat (oneven
zijde) in het begin van 2021.
– De start van funderingsherstel en renovatie van 20 sociale huurwoningen aan de
Tybautstraat, Bakkerstraat en Kamperstraat.
– De start van funderingsherstel en renovatie van 16 sociale huurwoningen op de hoek
van de Van Zompelstraat en Bakkerstraat, halverwege 2021.
– Het starten van het funderingsherstel bij een aantal ‘losse panden’, waaronder een
aantal panden in de Linschotenstraat. Wederom hopen we dat de eigenaren meedoen.
– Het verkopen van 2 zelfbouwkavels en een aantal “losse panden”.

De komende jaren willen we, samen met u, verder werken aan de funderingsopgave in het
Rozenprieel.
Voor nu hele fijne feestdagen gewenst en de beste wensen voor 2021!

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Ook al staat hierboven vermeld, dat de aannemer met kerstvakantie is, aan dit woonblok wordt
met een kleine ploeg mensen doorgewerkt tot de kerst. De laatste werkzaamheden in de
woningen worden afgerond. Verder wordt er namelijk hard gewerkt om de schuttingen en
bergingen te plaatsen. Het lukt niet om dat dit jaar helemaal af te ronden. Dat gebeurt in de 1e
week van januari. Op dit moment is de grondwerker bezig met het klaar maken van de tuinen.
Door het aan- en afvoeren van grond en zand zijn de Rijpstraat en de omliggende straten waar
doorheen gereden wordt, vervuild. Als woensdag het grondwerk gereed is, komt er een
veegwagen om de betreffende straten aan te vegen. De planning is nog steeds, dat de eerste
huurders half januari hier hun intrek nemen.

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
In de eerste week van januari begint de aannemer met het strippen binnen in de woningen.
Mogelijk start de aannemer met het inrichten van het bouwterrein. Dat is nu nog niet zeker. Op dit
moment gaat de aandacht nog uit naar het woonblok in de Barendsestraat.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
Het lukt de aannemer nog precies om voor de kerst hier de betonvloer te storten. Dit gebeurt
vrijdagmorgen 18 december. De betonwagen staat in de Van Marumstraat. Het storten duurt een
halve dag. In de eerste week van januari staan hier geen werkzaamheden gepland.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De werkzaamheden aan de voorgevel zijn afgerond en de steiger is afgebroken. Begin januari
start de aannemer hier met het plaatsen van een brandwerend plafond. Hiervoor wordt dan ook
materiaal afgeleverd. Half januari start de schilder met schilderwerk aan de achtergevel.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
De volgende werkzaamheden die hier gepland staan is schilderwerk. Dit vindt in combinatie
plaats met Kamperstraat 17 en zal dus half januari starten.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
In het nieuwe jaar start de aannemer met het funderingsherstel van deze woning. Dit betekent
dat er dan gestart wordt met het wegbreken van de vloer. Voor het afvoeren van het puin
plaatst de aannemer een container. Deze is iets groter dan u normaalgesproken van de
aannemer gewend bent. Het wegbreken van de vloer duurt 1-2 weken.

Planning
Barendsestraat 35-59
Vanaf 16 november                     grondwerkzaamheden achtertuinen en plaatsen bergingen en schuttingen
23 december                               veegwagen bij Rijpstraat en omliggende straten

Kamperstraat 17
In de week van 4 januari             afleveren materiaal voor brandwerend plafond

Barendsestraat 38-40
Vrijdagmorgen 18 december      storten betonvloer

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot
1 januari 2021)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e
eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.