Nieuwsbrief Ymere 83

Nummer 83                                                                                                                                            16 juli 2021
U heeft al weer de laatste nieuwsbrief voor de zomerperiode voor u. De aannemer werkt tot en met 23 juli en start dan weer op 23 augustus. Wilt u in deze periode iets melden dan kunt u bellen naar het telefoonnummer van aannemer Van Lith op 0251-240904.
De werkzaamheden aan het woonblok verder op in de Bakkerstraat en Van Zompelstraat starten in de loop van september. De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 3 september en dan vertellen wij u daar meer over. Tot slot treft u nog een foto aan van het nieuwbouwblok aan de Barendsestraat/Palmstraat. Daar zijn mooie geveltuintjes gerealiseerd. Voor nu wensen wij u een mooie zomerperiode toe!

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Er wordt op veel fronten hard gewerkt door de aannemer. Volgende week worden de laatste nieuwe kozijnen – iets later dan eerder gemeld – geplaatst. De 1e verdiepingsvloeren zijn aangebracht. Volgende week worden de stalen balken van de 2e verdiepingsvloeren bevestigd. Waarschijnlijk maakt de stalenbouwer dit af in de 1e week van de bouwvak. Door leveringsproblemen kon dit niet direct afgemaakt worden. En als het ene later klaar is, heeft dit effect op andere werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de aanbouwen van de benedenwoningen. Dit lukt nu niet meer voor de bouwvak, maar start direct op 23 augustus. Dan komt er een grote vrachtwagen onderdelen voor de aanbouw afleveren. Dit duurt ongeveer 4 uur. Het exacte tijdstip van afleveren is nu nog niet bekend. Leuk om te vermelden dat het gesloopte hout van de verdiepingsvloeren een 2e leven krijgt. Deze worden elders hergebruikt.
De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder, Hans Röling heeft hier zijn bouwkeet. Heeft u vragen of opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.
Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
Deze woningen zijn klaar en opgeleverd aan Ymere. Binnenkort komen deze woningen in verkoop.

Planning
Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
23 augustus                                          levering onderdelen aanbouw

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Nieuwsbrief Ymere 82

Nummer 82                                                                                                                                           18 juni 2021
De maanden mei en juni vliegen voorbij. Over een paar weken begint de schoolvakantie alweer. De aannemer werkt door tot 26 juli. Wel is het topdrukte voor de aannemer een maand voor de bouwvak. Ook starten de voorbereidingen voor het volgende woonblok verderop in de Bakkerstraat. Daar informeren wij u binnenkort over. In deze nieuwsbrief leest u weer over de werkzaamheden in het Rozenprieel.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Het storten van de constructievloer is volgens planning op 11 juni gestort. Het hele gebouw heeft nu een nieuwe constructievloer. En alle kozijnen zijn geplaatst. Er is gestart met het slopen van de 1e verdiepingsvloer. Aanstaande dinsdag of woensdag is het slopen ervan klaar. Vanaf maandag start de opbouw van de nieuwe verdiepingsvloer op de 1e verdieping. Aan de zijde van de Kamperstraat worden de stalen balken aangebracht. Daarna wordt de beplating gelegd en bevestigd. Dit duurt 1 dag per bovenwoning. Daarna wordt de verdiepingsvloer van de 2e verdieping gesloopt. En vervolgens worden ook hier weer stalen balken bevestigd en ten slotte de beplating van de vloer gelegd. Zo gaat dit als een treintje langs alle woningen van de Kamperstraat, Bakkerstraat naar de Tybautstraat. Deze werkzaamheden duren tot de bouwvak. De aannemer hoopt ook de aanbouwen van de benedenwoningen nog in de laatste week van de bouwvak te plaatsen. Zoals u leest, wordt er hard gewerkt. Verder in de nieuwsbrief ziet u nog wat foto’s.

De levering van de stalen balken gebeurt in fases
De vrachtwagen staat bij het lossen naast het bouwterrein. De stalen balken worden binnen het bouwterrein gelost. Op het bouwterrein worden de stalen balken handmatig door de werkmannen verplaatst. De balken schijnen niet zo zwaar te zijn.

Vanaf maandag 21 juni wordt er ook tussen 16.00-18.00 uur gewerkt
De aannemer loopt achter op de planning. Door ’s avonds wat langer door te werken, wil de aannemer de
achterstand inhalen. Er wordt dan gewerkt aan de verdiepingsvloeren. De beplating wordt vast geschoten
met een tacker (soort grote nietmachine voor in de bouw). Dit zou u kunnen horen.

De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder, Hans Röling heeft hier zijn bouwkeet. Heeft u vragen of opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.

Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De aannemer is hier bijna klaar. De steiger is inmiddels weg. Er worden nog wat laatste werkzaamheden binnen in de woningen uitgevoerd. Hiervoor is hout afgeleverd. Dit heeft de aannemer vandaag van de stoep naar binnen in de woningen gelopen. Tot slot wordt er nog bouwafval afgevoerd. De oplevering staat nu gepland op 7 juli, iets later dan eerder gemeld. Vlak daarvoor worden de afvalcontainer afgevoerd en de bouwhekken verwijderd.

Planning
Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Vanaf 21 juni tot 23 juli                          er wordt doorgewerkt tot 18.00 uur

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere Nieuwsbrief 81

Nummer 81                                                                                                                                           28 mei 2021
Na een koud en nat voorjaar lijkt het erop dat het voorjaar ons nu eindelijk wat mooi, droog en zonnig weer brengt. Daar wordt door iedereen reikhalzend naar uitgekeken. Voor de aannemer is dat ook goed nieuws. Het werkt altijd fijner onder een zonnetje. In deze nieuwsbrief leest u weer over de werkzaamheden in het Rozenprieel. De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 18 juni.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Zoals eerder al vermeld is de afgelopen periode de bewapening aangebracht op de werkvloer. Dit is eind volgende week klaar. Wel is ondertussen bij het eerste deel van het gebouw de constructievloer gestort. Op vrijdag 11 juni in de ochtend wordt dit voor het overige deel uitgevoerd. De komende periode staan er verschillende werkzaamheden in de planning Zo zijn nog niet alle stelkozijnen en ‘echte’ kozijnen geplaatst. De komende periode wordt hier verder aan gewerkt. Daarnaast start de aannemer met het wegslopen van de houten verdiepingsvloeren. Het sloopafval wordt in containers afgevoerd. Zoals de planning er nu uitziet, gebeurt dit volgende week. Dit betekent ook dat er diverse containers worden aangevoerd en afgevoerd. In de week van 7 juni start de aannemer met het aanbrengen van de stalen balken voor de verdiepingsvloeren. Hiermee is de aannemer bezig tot aan de bouwvak. Er zullen hiervoor leveringen plaatsvinden van stalen balken. Aan het eind van de nieuwsbrief treft u een aantal foto’s aan.
De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder, Hans Röling heeft hier zijn bouwkeet. Heeft u vragen of opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.
Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
Volgende week wordt het glas geplaatst in de dakkapellen. Het aanleveren van het glas gebeurt via de Van Marumstraat. Aan de voorzijde is de schilder bezig. Daarna wordt de gevel nog behandeld tegen vocht doorslag. Als dat gebeurd is, wordt de steiger afgebroken en afgevoerd. Dit vindt plaats in de loop van de week van 7 juni. Om het steigermateriaal af te voeren, zal er enige tijd een auto in de straat staan. Ook zal er half juni een schutting geplaatst worden tussen de woningen. Daarna komt de oplevering eind juni in zicht. Daarvoor zal de container nog worden afgevoerd en de bouwhekken verwijderd.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
De oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze woning komt binnenkort in verkoop via de makelaar Keijser en Drieman en op www.funda.nl.

Planning
Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
31 mei – 4 juni                          afvoer sloopmateriaal verdiepingsvloeren
11 juni                                       ochtend constructievloer storten

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere Nieuwsbrief 80

Nummer 80                                                                                                                                         7 mei 2021
Ook in deze nieuwsbrief leest u weer over de werkzaamheden in het Rozenprieel. In de maand mei werkt de aannemer niet op Hemelvaartsdag. En zoals bij veel bedrijven is de vrijdag erna vaak een verplichte vrije dag. Dat geldt ook voor de aannemer. Tweede Pinksterdag wordt er ook niet gewerkt. Deze nieuwsbrief geldt voor een periode van 3 weken. Dit betekent dat u op vrijdag 28 mei weer de volgende nieuwsbrief ontvangt.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Het heien is alweer afgerond. Dit zijn altijd werkzaamheden waar de bewoners in de omgeving tegen op zien. Door schroefinjectiepalen te gebruiken, geeft dit zo goed als geen trillingen voor de omgeving. Vanaf 5 mei worden de kassen gehakt. Dat geeft volgende week ook nog wat geluidsoverlast. Het streven is, dat dit voor Hemelvaart is afgerond. Ook is de aannemer bezig met het aanbrengen van de bewapening aan de begane grondvloer. Dit is een behoorlijke klus en zal de komende 3 weken duren. Het ijzeren vlechtwerk hiervoor wordt in delen afgeleverd. Aan de zijde van de Kamperstraat zijn inmiddels de stelkozijnen en ook de kozijnen geplaatst. Zelfs de beglazing zit er al in. Ook zijn de kozijnen afgeschilderd aangeleverd. Nu komt de 2e
levering stelkozijnen en ‘echte’ kozijnen. Zo worden ook in de Bakkerstraat en Tybautstraat de kozijnen
geplaatst de komende periode. Aan de bouwhekken is bouwdoek geplaatst met historische beelden van het Rozenprieel.
De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder, Hans Röling heeft hier zijn bouwkeet. Heeft u vragen of opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.
Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De dakkapellen staan er inmiddels op. Er wordt de komende periode timmerwerk aan uitgevoerd. Aan de voorzijde staat een steiger voor de schilder. Op dit moment wordt er houtrot hersteld en geschuurd, zodat er later geschilderd kan worden. Voorlopig heeft de aannemer hier nog werkzaamheden uit te voeren. Zoals de planning er nu uitziet, zijn de werkzaamheden eind juni gereed.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
Bij deze woning zijn de werkzaamheden bijna afgerond. De schilder voert hier de laatste schilderwerkzaamheden uit. Als het weer meezit, zijn de werkzaamheden afgerond voor Hemelvaart. Dan wordt de woning daarna opgeleverd aan Ymere.

Planning
13 en 14 mei                  Hemelvaart, de aannemer werkt niet
24 mei                            2e Pinksterdag, de aannemer werkt niet

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
5 mei – 12 mei              geluidsoverlast door kassen uithakken
7 mei – 28 mei              bewapening begane grondvloer aanbrengen

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf      tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand                Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot            Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Terugblik: Aanleg verticale tuin Palmstraat/Barendsestraat

Afgelopen zaterdag 8 mei hebben wij (Springlevend Rozenprieel) in samenwerking met het GGRG (Geheime Groene Roos Genootschap), Hans Stolvoort (Hoveniersbedrijf J.F. Stolvoort B.V.), Ymere en de bewoners van de ‘witte steentjes’ huizen een zogenaamde ‘verticale tuin’ aangelegd.

In februari werd Rooskleurig uitgebracht, het magazine met verhalen over en door bewoners van het Rozenprieel. Wij schreven voor dit magazine een artikel over de nieuwbouw op de Palmstraat/Barendsestraat met de witte steentjes, deze waren al opgevallen door meerdere bewoners in en buiten het Rozenprieel. Wat voor functie hadden ze en waarom gebeurde er niets mee? Sommigen vonden het mooi, anderen te druk. Naar aanleiding van het artikel dat wij hierover schreven kwamen we in januari in contact met Ymere en de bewoners om samen te kijken wat de mogelijkheden en behoeften waren.

Al snel kwamen we tot de conclusie dat de steentjes wel degelijk een functie hebben: door de gaatjes in de steentjes kan een leidraad lopen waarlangs planten kunnen groeien. Deze steentjes bestonden nog niet en zijn ontworpen door Chris Kabel, hiermee werd de architectuur van de oude woningen op een eigentijdse manier aangepast. Omdat het Rozenprieel bekend staat als ‘stenige wijk’ kunnen dit soort toepassingen op de gevels zorgen voor meer groen in de wijk.

Reden dus om een plan te maken om de nieuwbouw van meer groen te voorzien. Eind januari hadden we alle bewoners gesproken en een eerste plan met het GGRG en de hovenier gemaakt. Bij het contact met de bewoners is er vooral gekeken of er voldoende animo was om samen als buren het groen aan te leggen en te onderhouden. Hiermee kent dit project ook een verbindende factor voor de nieuwe buren.


Vanuit dit eerste plan konden de bewoners ook direct hun plan voor hun gezamenlijke achtertuin voorleggen aan Ymere. Niet alleen de voorkant, maar dus ook de achterkant van deze nieuwbouw wordt vergroend! Daarnaast zijn er maar liefst 24 tegels gewipt om ruimte te maken voor de planten, deze geven we op voor het NK Tegelwippen.

Wij zijn erg blij dat het gelukt is om in het voorjaar dit plan al rond en in de grond te krijgen. Dit hebben wij te danken aan de mogelijkheden die Ymere ons geboden heeft, het advies van het GGRG en Hans Stolvoort en uiteraard het enthousiasme van de bewoners (in het bijzonder Emma en Judith).

Heb jij ook zin om aan de slag te gaan met de vergroening van jouw straat of gevel? Laat het aan het GGRG of ons weten, we helpen je graag!

Foto’s: Anke Brinkman
Tekst: Ezra Groeneveld – Studentcoördinator Team Groen & Schoon Springlevend Rozenprieel

Ymere Nieuwsbrief 79

Nummer 79                                                                                                                                         19 april 2021
Ook in deze nieuwsbrief leest u weer over de werkzaamheden in het Rozenprieel.
Deze nieuwsbrief geldt voor een periode van 3 weken. Dit betekent dat u op vrijdag 7 mei weer de
volgende nieuwsbrief ontvangt.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Wanneer je regelmatig door de Bakkerstraat rijdt, zie dat er bij dit woonblok hard gewerkt wordt.
Elke keer zijn er weer veranderingen zichtbaar. Na de sloopwerkzaamheden is de vervuilde
grond afgevoerd. Deze werkzaamheden zijn overmorgen gereed. Daarna wordt de werkvloer
gestort op de begane grond. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt. De aannemer hoopt
nog deze week; op donderdag of vrijdag. Als dat niet lukt, wordt het 28 april. Het storten van de
werkvloeren duurt 1 dag. Ook worden deze week de stelkozijnen geleverd voor de kozijnen van
de voorgevel. Dat zijn mallen waar straks de ‘echte’ kozijnen in worden geplaatst. Ondertussen is
de metselaar bij de voorgevel ook nog bezig met het vervangen van kapot metselwerk.
Na 3 mei start de aannemer met heiwerkzaamheden. Dit gebeurt trillingsarm en geeft geen
overlast voor de directe omgeving. Het heien duurt ongeveer een week. De holle buizen worden
daarna volgestort met beton en dit zal een paar dagen duren.
U treft hieronder een aantal foto’s aan, zodat u ziet welke voortgang er is gemaakt.
De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder had zijn bouwkeet in de Linschotenstraat. Omdat dit wat verder weg ligt van deze
bouwlocatie, is de uitvoerder, Hans Röling verhuisd naar Van Zompelstraat 1-RD. Heeft u vragen of
opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.
Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de
Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten
met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het
vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De werkzaamheden gaan hier voorspoedig. Na het reinigen van de gevel is vorige week het
voegwerk uitgevoerd. Ook zijn hier kozijnen afgeleverd en inmiddels geplaatst. Verder
worden hier nog 2 dakkapellen vervangen aan de achterzijde. De werkzaamheden kunnen
uitgevoerd worden via de steigers die hier geplaatst zijn. De genoemde werkzaamheden
vinden in combinatie plaats met de werkzaamheden aan de woning Linschotenstraat 36.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
De werkzaamheden die voor u als omwonenden overlast kunnen geven, zijn hier sinds
deze week klaar. Nu zal het voegwerkherstel nog worden uitgevoerd. Dit zal de komende
periode uitgevoerd worden. In de week van 26 april start hier het schilderwerk. Dit gebeurt
in combinatie met het schilderwerk bij Barendsestraat 38 en 40.

Planning

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
22/23/28 april           werkvloer storten
Na 3 mei                   heien

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.