Tegelwipactie op zaterdag 10 september!

We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Tegelijkertijd moeten wij ons voorbereiden op lange periodes van hitte en droogte. Haarlem wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Door slimme maatregelen te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor bewoners beperkt blijven. De gemeente zet zich in voor een groene, klimaatbestendige openbare ruimte.

Haarlem doet mee met het NK Tegelwippen, een landelijke wedstrijd tussen verschillende gemeenten met als doel: meer ruimte voor groen in de stad. Op zaterdag 10 september 2022 vindt tussen 10.00 en 14.00 uur voor de tweede keer dit jaar een stadsbrede tegelwipactie plaats. Het is mogelijk om tegels en zand op verschillende plekken in de stad om te ruilen voor planten.

Inleverpunten:

Buurtcentrum De Tulp (Rozenprieel) of

  1. Buurthuis De Hamelink (Slachthuisbuurt)
  2. De Kweektuin
  3. De Stookkamer (Zuidwest)
  4. Ecosol locatie De Nieuwe Werf (Patrimoniumbuurt)
  5. Hoek Koralensteeg (Houtmarkt, Burgwal en Scheepmakersdijk)
  6. Max Eeuweplein (Sportheldenbuurt)
  7. Milieuplein
  8. Nieuw Guineaplein (Indische Buurt)
  9. Tesselschadeplein (Vondelkwartier)

 

Voor verdere speelregels kijk op de site hieronder

https://campagne.haarlem.nl/doetduurzaam/groen/

 

Rolf Baron 1938 -2021 Onvermoeibaar strijder voor het Rozenprieel

Ter herinnering aan Rolf’s onvermoeibare inzet voor het Rozenprieel, plant het Geheime Groene Roos Genootschap een wilde appelboom in de Tuin van Jonker.We doen dit op zaterdag 7 mei om 16.00 uur.

We planten een boom, toasten op Rolf’s leven en delen herinneringen aan onze illustere buurtgenoot. Fons Stam zingt een paar liedjes over zaken die Rolf na aan het hart lagen. Als je aanwezig wilt zijn bij het planten van de Rolf Baron boom, zien we je graag. I.v.m. de logistiek, is het prettig als je ons laat weten of je erbij zult zijn (asckroes@gmail.com of 0645202952).

Boom voor Rolf Baron, in de Tuin van Jonker.

Voorbeeld van afbeelding

Uitnodiging
Namens het Geheime Groene Roos Genootschap, nodigen we je uit om aanwezig te zijn bij het aanplanten van de “Rolf Baron’ boom in de Tuin van Jonker.
Rolf, warm pleitbezorger van groen in de stad, was vanaf het begin actief betrokken bij het GGRG.
Zijn boot fungeerde jarenlang als ons ‘geheime’ clubhuis, met Rolf als royale gastheer.
Ter herinnering aan onze Groene Genoot planten we op zaterdag 7 mei tussen 16.00 en 17.00 uur een wilde appelboom in de Tuin van Jonker (ingang Lange Poellaan).
We zouden het erg leuk vinden als je hierbij aanwezig bent.
Met vriendelijke groet, namens het GGRG

Jaarverslag Geheime Groene Roos Gezelschap

Jaarverslag Geheime Groene Roos Genootschap 2021

Gelukkig werkt het GGRG merendeels in de buitenlucht. Daarom konden we ondanks de restricties van de pandemie, veel van onze activiteiten gaande houden. Van de Tuin van Jonker werd, net als in de 1e Corona-zomer, intensief gebruik gemaakt.

Tuin van Jonker

De in plantseizoen 20-21 ingezette actie om de tuin door nieuwe aanplant aantrekkelijker te maken voor vogels, insecten etc werd dit jaar zichtbaar en hoorbaar! De rijk bloeiende borders boden voedsel aan talloos veel bijen en andere insecten. In de zomer hoorde je het gezoem, als het stil was in de tuin. In het voorjaar zijn nieuwe compostbakken gemaakt en is de nieuwe schuur ingericht. In het najaar zijn 5 nestkasten opgehangen. In het verscholen mini-vijvertje, zagen we een bruine kikker. In januari ’22 zijn eksters begonnen aan een nest in de grote wilg.
De tuin wordt ecologisch interessanter, terwijl zij ook intensief wordt gebruikt door omwonenden. In sociaal opzicht levert werken en recreëren in de tuin veel ontmoetingen op, onder gunstige (doorluchtige) voorwaarden vwb Corona. In de tuin kan je genieten van het planten- en dierenleven, je kan een praatje aanknopen, je kan zelf een bijdrage leveren en nu ook een boekje vinden in de straatbibliotheek.
In verband met het intensieve gebruik van de tuin, werkten de vrijwilligers elke zaterdagochtend in de tuin. De sfeer was goed en er waren weinig incidenten. Toen een van de vrijwilligers ernstig ziek werd, kreeg zij hulp uit de groep.

Bewoners Participatie

Plantenbakken Merensplein
Naar aanleiding van gesprekken met bewoners van het Merensplein is in samenwerking met Ragna Stegenga van Haarlem Effect, gestart met het verbeteren van het groen op het plein. Na een paar maal (buiten!) met bewoners gesproken te hebben over hun wensen en ideeën, zijn de plantenbakken door Spaarnelanden voorzien van goede grond en zijn heesters bij geplant. Direct daarna hebben bewoners onder leiding van het GGRG, winterbloeiende planten in de bakken gezet. Ook hebben we veel botanische bollen gepoot, voor extra kleur in het voorjaar van 2022. De sfeer onder de actieve bewoners is goed en men is enthousiast over de verbeteringen. De bewoners van het plein krijgen maandelijks hulp van het GGRG bij het onderhouden van 4 grote plantenbakken op het plein.De winterbloeiers en de bollen zijn door het GGRG betaald.

Groenvakken hoek Bakker- en Kamperstraat
Jasper, wonend op de hoek van de Bakkerstraat en de Kamperstraat, wilde de gevel vergroenen en vroeg advies aan het GGRG. Na overleg met de gemeente bleek het mogelijk om twee boomringen te vergroten. Zodra het straatwerk klaar was, zijn samen met Jasper planten gekocht en ingeplant.
De groenvakken en de smalle geveltuin in de Bakkerstraat worden door Jasper goed onderhouden.

Groenvakken Rustenburgerlaan

Bewoner Wesley aan de Rustenburgerlaan wilde ook graag meer groen voor de deur. In over- leg met de gemeente zijn 2 groenvakken aangelegd. Enige maanden later werd bekend gemaakt dat de groenvakken weg moeten ivm extra fietsparkeerplaatsen bij de bushalte. De bewoners hebben hiertegen protest aangetekend en het GGG heeft de gemeente dringend verzocht om de groenvakken op deze lokatie te behouden.

Geveltuinen Palmstraat & BarendsestraatIn samenwerking met de studenten van Springlevend Rozenprieel zijn bewoners in de Palmstraat en Barendsestraat geholpen bij het aanleggen van geveltuinen. Groenvak ‘Koningstuintje. Het Koningstuintje in de Koningstijnstraat wordt uitstekend onderhouden door de bewoners. Nu de bouw van Koningshof is begonnen, vormt de tuin een groene buffer tussen huizen en bouwplaats. De (bijvriendelijke) planten worden robuuster en er wonen steeds meer kabouters.

Asterstraat / Asterplein
Met bewoners op het ‘Asterplein’ zijn gesprekken gevoerd over het vergroenen van het plein. De meest actieve bewoners bleken tevreden te zijn over de huidige inrichting van het plein, waarbij meespeelt dat het om een ontwerp van wijkkunstenaarJo Klingers gaat. Ook zijn zij gehecht aan de acacia’s die destijds geplant zijn. Er is kortom onvoldoende draagvlak voor veranderingen en er is ook weinig ruimte door een oplaadstation, een wormenhotel en diverse vuilcontainers.

Project: Voor een groener Rozenprieel
Voor een groener Rozenprieel is een project in samenwerking met Ymere. Het doel is om (nieuwe) bewoners van gerenoveerde Ymere panden te stimuleren om groen in de buitenruimte aan te leggen. In 2021 is overleg gevoerd over het groenvak in de Tyboutstraat dat zwaar te leiden heeft onder de renovatie. Afgesproken is dat dit project gezamenlijk wordt opgepakt zodra er nieuwe bewoners bekend zijn.

Plantenbakken De Roos
Door de pandemie was het niet mogelijk om i.s.m. de activiteitenbegeleider van De Roos, de bakken bij het woonzorgcentrum opnieuw in te planten.

Kerst Roos
Voor het 2e jaar op rij kon de buurt door Corona gedurende de kerstperiode niet versierd worden mer takken. Veel bewoners vonden dit jammer.

Samenwerking
Door Covid hebben we minder intensief samengewerkt dan in andere jaren. De samenwerking met Spaarnelanden en de gemeente verliep goed. Daarnaast hebben we met Haarlem Effect / het Wijkteam en Springlevend Rozenpriel prima samengewerkt bij het opstarten van de bewonersparticipatie rondom het Merensplein.
De samenwerking met de wijkraad was, o.a. door het vertrek van onze contactpersonen uit de wijkraad, minimaal. Wij ervaren geen support vanuit de wijkraad en voelen ons evenmin -als bewoners- gerepresenteerd.
Net als in voorgaande jaren konden bewoners hulp inroepen van het GGRG bij vragen over -of hulp bij- het onderhouden en aanleggen van groen in de openbare ruimte.

Overig nieuws
In december overleed een van de GGRG-ers van het 1e uur, Rolf Baron. Rolf beheerde sinds 2006 de drijftuinen in het Spaarne en was -tot voor enkele jaren geleden,- bij menige groene activiteit betrokken. Zijn woonboot fungeerde jarenlang als ‘clubhuis’ voor GGRG vergaderingen.
Het GGRG heeft een wilde appelboom besteld die in 2022 in de Tuin van Jonker zal worden geplant als eerbetoon aan onze ‘medestrijder’ voor een groener Rozenprieel.

Financiën
De organisatiekosten waren hoger dan begroot, mede door de kosten voor een rouwadvertentie. Omdat we geen geld hebben besteed aan de Kerst Roos, konden we meer uitgeven aan planten. Zodoende konden we de nieuwe aanplant voor de boomcirkels (Bakker- & Kamperstraat) en de grote plantenbakken (Merensplein) financieren vanuit het reguliere GGRG budget.

Geplande activiteiten in 2022
* Project ‘Voor een groener Rozenprieel’ ism Ymere; Tyboutstraat en nog te realiseren in 2022 * Realiseren Participatie-groen-traject ism Woonzorgcentrum De Roos & Philadelphia
* Organiseren onderhoud & verbeteren ecologieTuin van Jonker
* Stimuleren bewonersparticipatie en meer//leuker groen in de wijk.* Ondersteunen bewoners bij groenaanleg en -onderhoud
* KerstRoos (versieren van de buurt met kersttakken)
* Aanspreekpunt voor gemeente en bewoners mbt vergroenen Rozenprieel / Deelname aan overleg Wijkaanpak Rozenprieel & overleg/afstemming met de wijkraad (zo mogelijk).

Haarlem, 1 februari 2022
GGRG / ak

(meer…)

World Cleanup Day Rozenprieel

Zaterdag 18 september gaan wij (Springlevend Rozenprieel) in het kader van World Cleanup Day het Rozenprieel in om de straten weer vrij te maken van zwerfafval. Samen met buurtbewoners hopen we de buurt weer een frisse start te geven, doe jij mee? We zien je graag rond 14.00 bij buurtcentrum de Tulp en delen daar spullen uit om goed voorbereid op pad te gaan. Meld je hier aan!
Contact? DM of mail ons.