1ste BBQ met Samen Spelen Schot in de Roos.

De 1ste BBQ ” Samen Spelen met Schot in de Roos”. Ik denk dat ik mag zeggen dat het één groot succes was. Eten en drinken in overvloed. Gezelligheid, entertainment, mooi weer en zoveel hulp en saamhorigheid op deze avond. Daar is dit allemaal voor op gezet, om met elkaar een heerlijke buurt te creëren! Dank jullie wel allemaal, zowel de mensen die aanwezig waren. En alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt! 🥰🥰

Wij hopen u volgend jaar allemaal weer te zien.

Wijkraad Rozenprieel.

Vergadering Wijkraad,

Afgelopen dinsdag zijn de wijkraadsleden bij elkaar geweest. Het volgende is besproken.

– Er komt een steen boven de entree van het nieuwe Koningshof. Hierover zijn we aan het kijken met kenners naar het ontwerp en de uitvoering ervan. Zodat het ontwerp verbonden blijft met het Rozenprieel.
– Metingen Lucht kwaliteit in onze buurt
– Mobiliteitstafel vergaderingen van alle wijkraden
– Binnenkort komt er een vergadering van verdraagzaamheid in tijden van polarisatie vanuit de Gemeente Haarlem, één van de wijkraadsleden zal hierbij aanschuiven.
– Het rooien van bomen is begonnen, van de 151 bomen die op de lijst staan. Waaronder de 2 essen in de Camphuijsstraat. Heeft u hier vragen over dan kunt u deze mailen naar hildeprins@hetnet.nl
– We zijn bezig om mensen alert te maken voor het aanbieden van hun grofvuil. Hoe ze een afspraak kunnen maken met Spaarnelanden en het niet veel te vroeg aanbieden/het op straat zetten van hun grofvuil. Dit met oog op brandstichting.
– We gaan weer naar het eind van het jaar, dus vuurwerk! We zijn samen met de brandweer en de Hannieschaftschool bezig voor een programma die op school word gegeven. En hopelijk ook nog één keer in het buurthuis de Tulp. Om kinderen alert te maken van de gevolgen van brandstichten en de gevaren hiervan.
– De vlaggenmast van Koningstein. Wij zijn een tijd bezig geweest om te kijken en het realiseren van het herplaatsen van de vlaggenmast in onze buurt. We hebben drie plaatsen bekeken waar het in onze ogen geplaats zou kunnen worden. Helaas is dit niet gelukt, er kunnen geen vrachtwagens komen voor de 13 meter lange mast, de vlaggenmast is te groot. Het inkorten van de vlaggenmast en hier een heel nieuw mechanisme en sokkel voor te laten maken is te duur. Het is zeer jammer dat het niet gelukt is.
– Verder willen wij u nog melden dat aankomende maandag 5 september de werkzaamheden op de Rustenburgerlaan gaan beginnen
https://haarlem.nl/herinrichting-bushaltes-rustenburgerlaan
– Nieuws: deze website pagina word binnenkort helemaal vernieuwt, we zijn er al een tijd mee bezig. Maar wij hopen dat het voor de gebruiker straks makkelijker gaat worden om de website te gebruiken.

Op 3 november aanstaande hebben wij als wijkraad een wijkgesprek met alle belangrijke organisaties in de buurt. Heeft u iets te melden wat wij als wijkraad kunnen meenemen in dit gesprek. Of wilt u ook wijkraadslid worden Mail dit dan naar info@wijkraadrozenprieel.nl

Mvg team Wijkraad.

GEZOCHT Nieuwe Wijkraadsleden.

 

GEZOCHT nieuwe Wijkraadsleden voor het Rozenprieel. Heb jij zin en tijd om je in te zetten voor je eigen buurt, straat en/of omgeving.
Wij kunnen alle hulp gebruiken. Of je nou achter de computer goed bent, of op sociaal gebied, of groene vingers hebt. Alle soorten mensen hebben wij nodig! Om ons buurtje leuk, veilig, gezellig en schoon te houden.
Meld je dan nu aan via
Email adres: info@wijkraadrozenprieel.nl
Met vriendelijke groet Team Wijkraadrozenprieel

Start van de Bouw Koningshof 16/02/20021

Op de bouwplaats van nieuwbouwproject Koningshof in Haarlem vond woensdag 16 februari de officiële handeling voor de start van het bouwproject plaats. Deze handeling werd verricht door wethouder Roduner en de adjunct-directeur van De Raad Bouw, Wouter de Wolff. Kopers van de woningen en andere betrokkenen waren uitgenodigd op de bouwplaats aan het Spaarne.

Er is ook een tijdcapsule geplaatst door wethouder Roduner, de tijdscapsule is traditiegetrouw een officiële handeling in de bouw. In de toekomst zal deze vondst wellicht opgegraven worden. In de capsule zijn voorwerpen opgenomen die deze tijd typeren, zoals euromunten, een mondkapje, een Corona zelftest, het Financieel Dagblad van de betreffende dag en een USB-stick met documenten en foto’s van het project.

https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/nieuwbouw/792432/wethouder-en-kopers-vieren-start-bouw-project-koningshof

Team Wijkraad Rozenprieel met Wethouder Floor Roduner

Bezigheden van de Wijkraad 2021

Kort verslagjes van activiteiten Wijkraad Rozenprieel in de laatste maanden van 2021.

KONINGHOF

Vlak voor de start van de bouw van Koningshof bleken nog niet alle voorbereidingen goed afgerond. De gemeente stelde in de Startnotitie als eis dat er heel voorzichtig dient te worden omgegaan met de kwetsbare huizen en het Hannieschaftschoolgebouw rondom. Maar in het vergunningstraject bleek de gemeente vervolgens geen eisen te hebben gesteld aan de effecten van de diepe bouwput op de grondwaterstanden, tijdens en na de bouw van Koningshof. Bewoners van de Jan Huijgenstraat dienden een formeel bezwaar in. De wijkraad heeft dit bezwaar actief ondersteund door advies te vragen van technische bureau Fugro. Daarmee kon kundig en constructief worden overlegd met de projectontwikkelaar, De Raad. Dit leidde tot aanpassingen om de risico’s te minimaliseren. Hoewel de gemeente in het hele proces teleurstellend niet thuis gaf, heeft het onderling overleg tussen bewoners, de wijkraad en De Raad voorkomen dat de bouw van Koningshof vertraging opliep.

 

FIETSENSTALLING{EN}

De wijkraad heeft zich andermaal sterk gemaakt voor enkele kleinschalige overdekte buurtfietsenstallingen in onze wijk. Daarin kunnen bewoners dan vlak bij hun huis hun fiets binnen stallen, tegen een kleine vergoeding. Een hele goede concrete kans om zo’n buurtfietsenstalling te realiseren is in het poortgebouw van Edelweiss, aan het Zuider Buiten Spaarne. Dat monumentale pand is eigendom van de gemeente, die het wil verkopen. En er heeft zich een koper gemeld die er een buurtfietsenstalling in wil beginnen. Het Haarlems Dagblad besteedde er aandacht aan. Vreemd genoeg staat wethouder Botter er afwijzend tegenover. Waarom is niet duidelijk, en de wijkraad vindt het onbegrijpelijk slecht beleid. Er is gelukkig wel steun voor het plan in de gemeenteraad. Daarom houden we goede hoop dat binnenkort ook de gemeente inziet dat dit een heel mooi duurzaam gebruik is van dit poortgebouw, dat al decennia staat te verpauperen.

 

STIKSTOFMETINGEN

De wijkraad heeft aangedrongen op een stikstofmeting in het Rozenprieel. Zulke metingen geschiedde al in Haarlem, rondom onze wijk bijvoorbeeld op de Rustenburgerstraat, de Buitenrustlaan langs het Spaarne en de Tempelierstraat. Het gaat hier om de luchtkwaliteit, en grootste boosdoener is stikstof afkomstig van bijvoorbeeld vrachtauto’s en houtkachels. Er komen extra meetpunten, één per wijk. De wijkraad heeft voorgesteld te meten bij de Hannie Schaftschool, ook de Linschotenstraat een belangrijke doorgaande weg is – en de Bakkerstraat dichter bij de Rustenburgerlaan ligt, waar al gemeten wordt.

 

DE VLAGGENMAST

De vlaggenmast die bij Koningstein stond heeft een aantal buurtbewoners gered van de sloop. De wijkraad heeft de mast op laten slaan, bij Spaarnelanden. Nu het Voortingsplantsoen wordt heringericht, onderzoekt de gemeente of de vlaggenmast bij het buurthuis terug kan worden geplaatst. De wijkraad vindt dit een mooie vorm van hergebruik. Vanzelfsprekend zal er wel de vlag van De Roos wapperen. Met de herinrichting van het vernieuwde plantsoen zal dit jaar worden gestart.

 

FINANCIËLE afsluiting 2021

Zoals elk jaar heeft de wijkraad financiële verantwoording afgelegd aan de gemeente over de besteding van het wijkraadsbudget in 2021. Het was een actief jaar. Van het totale budget van euro 6622 heeft de wijkraad euro 4565 uitgegeven. Het restant wordt teruggestort naar de gemeente. Er is dus voldoende ruimte over voor meer initiatieven! Als u zich wilt inzetten voor De Roos, aarzel daarom niet om met de wijkraad contact op te nemen. Voor 2022 is het wijkraadsbudget euro 6705.

 

Wij gaan met dit boven allemaal verder in 2022 en meer…..

Mvg Team Wijkraad Rozenprieel.

info@wijkraadrozenprieel.nl

Afscheid Rolf Baron

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296010/afscheid-van-buurtstrijder-haarlemse-rozenprieel-met-uitzicht-op-zijn-geliefde-stad

Het Afscheid van Rolf Baron,

Het was een mooi en een heel bijzonder afscheid. Mensen die spraken vol lof over Rolf Baron incl.dat hij zijn nagels over het schoolbord haalde, als hij echt iets wilde bereiken. Lieve mensen die muziek voor hem speelde tijdens dit afscheid. Het grote feit is en blijft dat Rolf een enorm groot gemis word voor onze geliefde buurtje ” Het Rozenprieel”. Lieve Rolf we zullen je nooit vergeten, en we hebben veel van je geleerd. Dank daar voor!

Nogmaals heel veel sterkte, liefde en kracht toegewenst voor naasten .

Het Team Wijkraad Rozenprieel