Ratten in de Roos?

De meldingen over rattenoverlast in Haarlem nemen toe. Om de overlast te beperken laat gemeente Haarlem extra SMART rioleringsvallen plaatsen. Sinds begin oktober worden de vallen geplaatst in diverse wijken door heel Haarlem.

SMART rioleringsvallen zijn speciaal ontworpen om rattenoverlast aan te pakken in het openbare riool. Het systeem detecteert warmte en beweging en vangt en doodt de rat. Er wordt geen gif of lokaas gebruikt en het heeft geen invloed op de afvalwaterstroom in het riool.

Minder overlast
Eerder is een proef gedaan met de SMART rioleringsvallen in het Vondelkwartier. De inzet van deze rioolvallen zorgde voor een afname van het aantal klachten met maar liefst 76% ten opzichte van het aantal meldingen van het jaar daarvoor in het Vondelkwartier.

Zelf overlast voorkomen
U kunt ook zelf wat doen om de kans op rattenoverlast kleiner te maken of om bestaande overlast te verminderen. Tips daarvoor vindt u op http://www.haarlem.nl/rattenoverlast

Van Koningstein naar Koningshof

Van gebouw Koningstein rest niets meer dan een lege plek aan het Zuider Buiten Spaarne. Tot een paar maanden terug stond het gebouw, waar ooit, gedurende 29 jaar, ruim 200 ambtenaren werkten, er nog.

 

Herinneringen in een boekje

Wanneer is Koningstein gebouwd en welke herinneringen hebben buurtbewoners en ambtenaren aan dit gebouw? Een klein stukje geschiedenis, leuke anekdotes en vooral veel foto’s staan in het boekje ‘Koningstein wordt Koningshof’.

Ook een boekje ontvangen?

Heeft u interesse in een exemplaar van dit boekje, stuur dan voor 22 september een mail naar koningstein@haarlem.nl. Vermeld in deze mail uw naam en adres. De gegevens uit uw e-mail, gebruiken we éénmalig om u het boekje te kunnen toesturen.

De (duurzame) sloop van het gebouw is samengevat in onderstaande timelapse.