Bloemen in de Tybautstraat

 

Nu de woningen in de Tybautstraat zijn gerenoveerd, was het hoog tijd om dit straatje ook weer groener te maken. Zo’n 10 jaar geleden is er voor de huizen een groenvak aangelegd dat werd onderhouden door de bewoners. Toen de vaste bewoners vertrokken, stokte het onderhoud en verwilderde de boel. Op aandringen van het Geheime Groene Roos Genootschap (GGRG) is, in goede samenwerking met Ymere, de draad weer opgepakt.

Hellie

Er is gepraat met de nieuwe bewoners die allemaal enthousiast werden van meer en mooier groen en zich bereid verklaarden om de nieuwe aanplant te onderhouden. In juni is het groenvak opnieuw ingeplant door Hellie en Annette van het GGRG, samen met nieuwe bewoonster Michelle. Het ziet er nu weer prachtig uit! En om het geheel te completeren, zijn met activiteitenbegeleider Ingrid en een paar bewoners van De Roos, ook de drie grote plantenbakken bij het restaurant van De Roos van nieuwe planten voorzien. In een volgend berichtje op deze site kunnen jullie kennis maken met de groep bewoners die al dit moois onderhouden!

Annette

 

 

De luisterlijn

Jaarlijks voeren vrijwilligers meer dan 350.000 gesprekken met mensen die verdrietig zijn, zich eenzaam voelen of zich zorgen maken. De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon (088 0767 000), chat of mail.

 

De behoefte aan een luisterend oor is de afgelopen jaren flink toegenomen. Door de wereldwijde pandemie raakten veel mensen sociaal steeds geïsoleerder. Wanneer contact met familie, vrienden of in de supermarkt, op straat niet altijd mogelijk is, biedt de Luisterlijn uitkomst. Trainer/begeleider Nanette Grippeling van de locatie Haarlem: “Dag en nacht zitten getrainde vrijwilligers klaar om zonder oordeel te luisteren naar mensen in kwetsbare situaties. Mensen die op moeilijke momenten in hun leven ondersteuning nodig hebben in de vorm van een goed gesprek. Voor hen zijn we er. Maar om aan die behoefte te blijven voldoen, zijn we voor onze locatie Haarlem hard op zoek naar mensen die tijd en ruimte hebben om overdag, maar ook ’s nachts een luisterend oor te bieden.”

Regelmatig organiseert de Luisterlijn in Haarlem speciale informatiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers. Je bent dan van harte welkom om langs te komen en te ontdekken wat jij kunt betekenen voor een ander. Je krijgt uitleg over de luistertraining en komt alles te weten over het werk bij de Luisterlijn. Interesse? Meld je aan via haarlem@deluisterlijn.nl of kijk op de luisterlijn.nl.

Boos in de Roos

Als je wat door de Roos wandelt zie je vooral eengezinswoningen en appartementen. Ymere verhuurt ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Voor een deel zijn dat eengezinswoningen. Cynthia en haar echtgenoot Johnny wonen met hun vier kinderen in een eengezinswoning in de Rozenprieelstraat. Het huis kent een lange geschiedenis van vooral vochtproblemen. Volgens Cynthia zijn de problemen nooit goed aangepakt. De contacten met Ymere verliepen steeds moeizamer. Uiteindelijk is het meningsverschil met Ymere zó uit de hand gelopen dat het tot een rechtszaak kwam.

Als Cynthia begint te praten, kan ze nog maar moeilijk stoppen. Het is duidelijk dat de hele situatie haar heel hoog zit.

Cynthia

We wonen hier nu ruim 12 jaar en van het begin af aan zijn er problemen geweest. Op de dag dat we hier introkken was het stucwerk nog nat. We worden hier zowel van boven als van onder af door vocht belaagd. Het hemelwater van de buren wordt voor een te groot deel via onze afvoer geloosd, en die kan het niet aan. Daardoor worden de muren geleidelijk steeds natter. Binnen zie je schimmelplekken, behang laat los, maar ook buiten zie je van die witte uitslagplekken. Deuren sluiten niet goed en we kunnen hier ook niet goed luchten. En dan hebben we officieel een energielabel B. Dat was ooit E tot F, en daarna is er niet veranderd, behalve dan dat de huur is verhoogd! Zelfs vóór de prijsstijgingen van de energie betaalde ik al meer dan €400 per maand. Nou dan is de boel volgens mij niet goed geïsoleerd, wat bij een B-label het geval zou moeten zijn! Ymere heeft me aangeraden om te stoken met de ramen open. Nou vraag ik je!

Indertijd zijn door toenmalig stadsarchitect Nico Andriessen, twee soorten woningen ontworpen in de Roos. Je kunt ze herkennen aan de verschillende daken. Het ene soort heeft een gewoon dak, terwijl het andere soort één schuin dak heeft, dat vanaf de nok een loodrechte muur naar beneden staat. De huizen met een gewoon dak zijn zo’n 50 jaar oud, terwijl de andere huizen van recenter datum zijn. Deze huizen zijn ongeveer 30 jaar oud, en deze huizen volgens Cynthia de meeste problemen. Dat bleek toen ze bij buren navraag deed.

Cynthia

De meeste mensen zijn het zat om steeds maar te klagen. Als ik ze bijvoorbeeld zeg dat mijn vloer altijd ijskoud is, blijkt dat veel meer mensen dat hebben, maar ze hebben het opgegeven om te klagen, en accepteren het alsof het zo hoort. Nou, dat ga ik niet doen. Nooit! Never, nooit niet!! Voor een kale huur van meer dan €750 per maand mag je toch wel verwachten dat alle elementaire zaken goed geregeld zijn. Eén van de dingen die ik Ymere kwalijk neem, is hun gebrekkige manier van communiceren. Kijk, zij doen aan het eind van de dag de deur achter zich dicht, en gaan dan naar huis. Maar wij zitten dag en nacht met de ellende, jaar in jaar uit. En ik heb het uiteindelijk op een rechtszaak laten aankomen om eens heel duidelijk mijn zegje te doen!!

Het is triest dat het conflict zó uit de hand is gelopen. De kern draait, zoals zo vaak om geld. Een toegezegde huurkorting, waarover beide partijen het niet helemaal eens waren, zodat er geen overeenstemming was over de te betalen bedragen. Cynthia heeft het hele bedrag dat Ymere eiste, uiteindelijk wel betaald. Maar ze koos er toch voor om de zaak te laten voorkomen. (Je vind een uitgebreidere beschrijving van het conflict op de site van de Waakvlam.)

Cynthia

Helaas heb ik de zaak verloren. Heel teleurstellend! ik had eigen experts uitgenodigd, maar veel gegevens die ik heb aangeleverd, zijn door de rechter niet eens meegenomen in de overwegingen die tot zijn besluit hebben geleid. Ik kan hier nu tegen in beroep gaan, maar mijn advocaat heeft me al gewaarschuwd dat de kosten van het hoger beroep fors hoger zijn dan de zittingskosten die ik nu moest betalen! Het is om wanhopig van te worden!!

Het is hier niet de plek om het hele vonnis te vermelden, maar één zin is té opvallend om je te onthouden. Woordelijk staat in het vonnis ‘Tenslotte is van belang dat Ymere onbetwist heeft aangevoerd dat Westerveld met zes personen in de woning verblijft en dat ook dit invloed kan hebben op de vochtigheid in de woning.’ (Westerveld is de achternaam van Cynthia.) Wat het precies betekent? En wat er precies mee wordt bedoeld? Het lijkt een nogal raadselachtige zin…..

Terwijl ze over al deze problemen vertelt, wordt meer en meer duidelijk hoe hoog het haar allemaal zit.

Cynthia

Kijk, dat oude huizen problemen gaan vertonen, is logisch. Maar dit huis is amper 30 jaar oud! Dan ga je toch denken dat er iets aan de hand is. Zijn de gebruikte materialen wel goed geweest? Zitten er fouten in de constructie? Is er bezuinigd op posten doordat er te veel is gewerkt met onderaannemers? Juist om een antwoord te vinden op al deze vragen heb ik voor de rechtszaak mijn eigen deskundigen gezocht. En zij hebben duidelijk andere bevindingen dan de experts van Ymere. Waarom er niet of nauwelijks naar mijn inbreng is geluisterd? Ik weet het niet! En het is zó jammer dat Ymere de problemen niet écht verhelpt, maar alleen met lapmiddelen komt. Mijn man is zelf aannemer en we zouden het pand liever kopen, dan zijn we eindelijk van het gedonder af! Maar dat schijnt weer niet te kunnen om de een of andere ambtelijke reden, terwijl er wel allerlei andere panden van Ymere in de buurt worden verkocht! Wie het snapt mag het zeggen. 

 We zouden een huurkorting van €150 krijgen, maar die kwam er maar niet. Wel een eenmalig bedrag van € 700. Het probleem is dat zo’n huurkorting wel wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Al met al ging ik er in feite op achteruit. De huurkorting werd namelijk verrekend met de huursubsidie. Ymere vond dat er sprake was van een huurachterstand. Ten onrechte! Er was overeengekomen dat ik die geleidelijk mocht inlossen, wat ik ook gedaan heb. Hoe onduidelijk het allemaal was blijkt wel uit het feit dat ik op een gegeven moment aan Ymere heb gevraagd wat de exacte huur was, en dat ze daar zelf het antwoord niet op wisten te geven! 

Er lijkt ook veel mis te zijn gelopen op het gebied van de communicatie. De zaak liep hoog op: Ymere bood zelfs een ander huis aan in Heerhugowaard, een aanbod dat door Cynthia werd afgewezen. Uiteindelijk stond de deurwaarder op de stoep, met de mededeling dat ze als wanbetaler uit huis zou worden gezet. Cynthia heeft vervolgens het door Ymere geëiste bedrag betaald, waarop Ymere de rechtszaak wilde afzeggend. Maar dat wilde Cynthia toen niet meer, ze wilde haar kant van de zaak verduidelijken. 

Cynthia wordt juridisch bijgestaan door een advocaat en ze heeft regelmatig contact met De Waakvlam, maar toch voelt het als een eenzame strijd, dag in dag uit. 

We hebben Ymere om een reactie gevraagd, maar daarop is tot nu toe nog niet gereageerd.

Bewoners Commissie, Ons Pleintje.

Jessica en Carlo

Jessica en Carlo wonen op het Ben Neijndorffplein. Ze zijn van het begin af aan betrokken bij de Bewoners Commissie van het plein, de BC Ons Pleintje.

De BC Ons Pleintje bestaat officieel al weer bijna een jaar, maar de bewonersgroep is al veel langer actief. Samen vertegenwoordigen Jessica, Carlo, Cindy, Ton, Mary en Gré 48 woningen: 16 eengezinswoningen en 32 senioren appartementen. Elke groep heeft zo zijn eigen specifieke aandachtspunten waar de BC een helpende hand kan bieden. De BC overlegt met de bewoners via de mail en app, maar ook gewoon op straat bij een toevallige ontmoeting. En Carlo verzorgt regelmatig een ‘Pleintje Post’: een papieren nieuwsbrief die door iedereen met veel plezier wordt gelezen.

Ton, Mary, Jessica en Carlo (Gré en Cindy ontbreken helaas)

 

 

Op een zonnig zondag ga ik, gewapend met een boterkoek, op bezoek bij Jessica en Carlo om me een beeld te vormen hoe een BC eigenlijk in de praktijk functioneert, want ik heb er zelf geen enkele ervaring mee. Carlo en Jessica vertellen over het begin: alle bewoners zijn uitgenodigd bij een formele oprichtingsbijeenkomst, waarbij de kandidaten 70% van de stemmen moesten krijgen. De BC overlegt minimaal twee keer per jaar met Ymere, maar het hangt er natuurlijk ook van af wat er allemaal speelt. Het eigen overleg van de BC is in principe voor alle bewoners toegankelijk.

Ik ben al snel behoorlijk onder de indruk: ik ervaar dat deze BC een grote stimulans is voor de verbondenheid van de huurders. En die saamhorigheid resulteert in een sterke kracht om praktische dingen te realiseren! In het verleden werd het Ben Neijndorffplein nogal eens overgeslagen als Ymere onderhoud in de wijk uitvoerde. Nu de bewoners zich hebben verenigd, is het hen gelukt om een grote, achterstallige  onderhoudsbeurt af te dwingen zonder dat dat gepaard gaat met een huurverhoging! Inmiddels zijn de werkzaamheden al in volle gang

Het is een mooi voorbeeld van de dingen die een BC kan bereiken. In je eentje is dat vaak een stuk moeilijker!

Elders op deze site kun je lezen over een burendag die door de BC is georganiseerd. Het was zo’n succes dat het waarschijnlijk een jaarlijks terugkerend festijn wordt! En wat is het fijn dat er (bescheiden) subsidiepotjes zijn om deze en andere initiatieven te financieren. (Wil je daar meer over weten, kijk dan op de website van de Woonbond, of op de site van De Waakvlam.)

Binnenkort denkt de BC, samen met alle bewoners over de verdere inrichting van pleintje: het zou fijn zijn als er wat nieuwe speelmogelijkheden voor kinderen komen. En een zitje. En misschien kan het allemaal wel wat groener! 

Ik schat in dat het allemaal best wat tijd kost, zo’n BC. Dat klopt, zeggen Jessica en Carlo, maar er zijn een heleboel mensen die meedenken. Mensen die niet bij elke vergadering komen, maar die wél betrokken zijn bij de buurt. Je doet het uiteindelijk samen met elkaar!

Concert Eindenhout

Beste Vrienden Haarlemmerhout en andere natuur- en muziekliefhebbers!

ZONDAG 3 juli 2022 15.30 uur is er weer een Concert in de theekoepel van Eindenhout, het pareltje van de Haarlemmerhout.

 

Aanmelden wordt op prijs gesteld per telefoon 06-57 456 345 (dan is uw plaats verzekerd)
Als het concert verplaatst wordt i.v.m. slecht weer, wordt u gebeld.
 Ingang via Van Limburg Stirumstraat, parkeren auto en fiets aldaar.
Neem iets mee om op te zitten, de bodem is er vochtig.
Entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage aan het einde wordt zeer gewaardeerd en stelt ons in staat volgende concerten te organiseren
 
Met vriendelijke groet,
 
Titi des Bouvrie en An Volbeda
06-57 456 345  & 06-2339 24 04

(meer…)

Schot in de Roos

Onder de titel ‘Samenspelen, schot in de Roos’ kwamen op 20 mei een stuk of 40 bewoners en professionals een hele dag bij elkaar in het Seinwezen aan de Kinderhuissingel.

Hieronder lees je een kort verslag van de dag. Het is de bedoeling om de komende maanden op www.rozenprieel.nu korte stukjes te plaatsen waarin wordt verteld over het vervolg van deze dag.

 

Ingrid leidde de dag

Het thema van de dag was:
Wat is er voor nodig om te zorgen dat het goed gaat met het nieuw ingerichte Voortingplantsoen en iedereen zich er veilig en welkom kan voelen?

De dag werd geopend door Ingrid Swakman, je kent haar vast wel van haar werk voor Haarlem Effect in de Tulp, en door wethouder Floor Roduner. Ingrid legde de opzet van de dag uit. Floor schetste de door de gemeente gestelde kaders. Daarna hielden vijf professionals een korte inleiding, elk vanuit hun eigen vakgebied: 

  1. Peter Vogel – Handhaving legde o.a. het verschil uit tussen handhaving en politie
  2. Guus van Thiel – Politie helaas is er nu geen wijkagent. Er wordt gewerkt met wijkambassadeurs
  3. Sacha Ellerbeck – gemeente Haarlem info over buurtouders en whatsapp buurtpreventie
  4. Kathelijne van Dongen – therapeut werken vanuit verbinding: eerst connectie dan pas correctie
  5. Mirjam Boxhoorn – gemeente Haarlem gebiedsverbinder, onze directe lijn naar de gemeente 

Een paar van bovenstaande sprekers zullen de komende weken wat uitgebreider aan het woord komen op deze site.

Daarna werd de hele groep verdeeld in drie kleinere groepen, bewoners en professionals door elkaar. 

  1. het hele plein 2. veiligheid en samenwerking bewoners en professionals 3. spelen en jeugd

Een van de volgeplakte grote vellen…

In elke groep werd na een kort voorstelrondje, geïnventariseerd wat er zo al speelt, tot er een min of meer volledig beeld was geschetst. Pas daarna werd uitgebreid gezocht en gesproken over mogelijke oplossingen. Het was opmerkelijk hoe breed er gedacht werd, en hoe goed iedereen probeerde naar elkaar te luisteren. 

In de pauze werden alle ideeën door de organisatie op grote vellen geschreven. Vanuit elke groep werd een toelichting gegeven op de ideeën, zodat iedereen ook op de hoogte was de ideeën van de andere twee groepen. 

Daarna kregen we de gelegenheid om groene of blauwe briefjes te plakken op de grote vellen. Op de groene briefjes kon je een aanvulling schrijven, op de blauwe dat je mee wilde doen en denken met dit idee. 

Kort en bondig

Daarna volgde een wat rommelige, maar misschien wel het belangrijkste onderdeel van de dag. Bij elk idee werd eerst gecontroleerd of iemand bezwaar had tegen het initiatief. En daarna werd gekeken wie van de ‘blauwe briefjes’ het voortouw gaat (gaan) nemen van het initiatief. Het had allemaal best wat voeten in de aarde, omdat sommige ideeën elkaar wat overlapten, maar uiteindelijk lukte het allemaal prima. Op deze manier is er een door alle aanwezigen goedgekeurd en ondersteund plan gemaakt. En kan er een begin worden gemaakt met het realiseren van alle ideeën als onderdeel van het hele plan! En juist van deze initiatieven willen we je de komende weken en maanden op de hoogte houden op www.rozenprieel.nu!

Zoals wethouder Floor Roduner al had aangekondigd, controleerde de burgemeester, Jos Wiener, aan het eind van de dag of alles paste binnen de vooraf door de gemeente gestelde kaders. Dat bleek het geval te zijn, en daarmee keurde hij de plannen formeel goed! Hij was onder de indruk van wat er deze dag was gedaan.

De burgemeester was onder de indruk!

En hoe nu verder……

Ingrid gaat nu eerst de losse aantekeningen ordenen. Een hele klus, zeker nu haar collega Ragna op vakantie is. Zij zal deze samenvatting eerst versturen naar alle aanwezigen, want het uitgangspunt blijft dat alle besluiten unaniem worden genomen en gedragen. Wij zullen je als wijkredactie via www.rozenprieel.nu op de hoogte houden van toekomstige ontwikkelingen. En je laten kennismaken met de buurtbewoners die zich actief met de plannen bezighouden

Als je je wilt aansluiten bij een of meerdere initiatieven, dan kan dat natuurlijk. Nu of later. Geef even een belletje naar Ingrid Swakman, of stuur haar een mailtje, want Ingrid houdt voorlopig de regie van het geheel in handen. Je kunt haar bereiken via (06) 19 92 73 53 of iswakman@haarlemeffect.nl.