De Boom van Rolf

Op 7 mei werd in de Tuin van Jonker een wilde appelboom geplant ter nagedachtenis aan Rolf Baron. Voor wie er niet bij kon zijn, staat hieronder een kleine impressie in de vorm van een paar foto’s en filmpjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook RTV Noord Holland schreef er over Onze Rolf!(klik op het linkje)

En nu…..

Vraaggesprek door de wijkredactie met Ingrid Swakman over de zorg voor  het nieuwe Voortingplantsoen.

Veel mensen hebben in het verleden ook al meegedaan met de verschillende inspraakrondes. Waarom moet dat nu nog een keer?

Ingrid
Nu de herinrichting van het Voortingplantsoen klaar is, kunnen de bewoners zelf met voorstellen en plannen komen over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat het goed gaat met het plein. Vaak is het zo dat  de gemeente (na de inspraak) bepaalt wat er gaat  gebeuren. Maar nu gaat het precies andersom. De betrokken professionals, bijvoorbeeld van de Tulp, school, politie en Ymere, zijn er niet om een eigen plan te maken , maar om samen met bewoners de ideeën en plannen van de bewoners te helpen realiseren. De bewoners staan nu eindelijk echt centraal: er wordt gesproken mét de bewoners, en niet óver de bewoners!

Het is voor het eerst dat dat het hier op deze manier wordt gedaan. Er waren in het verleden best veel zorgen, maar die zorgen leefden vooral bij individuele bewoners. Op 20 mei willen we juist met alle betrokkenen bij elkaar heel concreet aan de slag. Samen kijken wat we willen, en wat mogelijk is. Want met elkaar kun je veel meer bereiken dan in je eentje! 

Waarom duurt dat een hele dag? Kunnen we niet gewoon wat ideeën droppen, en dat jullie dat dan gaan doen?

Ingrid
Door de nieuwe opzet kunnen veel verschillende bewoners en professionals elkaar leren kennen, en hun plannen en ideeën bespreken. Er zijn al best veel aanmeldingen, en we hopen dat nog meer mensen zich aanmelden. We voeren met iedereen een voorbereidend gesprek, zodat je vooraf weet wat je kunt verwachten. Op de dag zelf kun je dan ideeën  bespreken, ook met mensen van buiten je eigen kringetje. We richten de dag zó in dat iedereen zn zegje kan doen en gehoord zal worden. Echt naar elkaar luisteren kost nu eenmaal meer tijd.

Het is trouwens heel fijn om nu al kinderen te zien spelen op het vernieuwde plein, en moeders met hun peuters! Ik hoor veel mensen zeggen dat ze het heel mooi vinden! 

Kun je al iets zeggen hoe de bijeenkomst op de 20-ste gaat verlopen?

Ingrid
Voor een deel zullen we in kleinere groepen onderwerpen uitwerken op basis van de thema’s die mensen belangrijk vinden en waar zorgen over zijn. In een kleinere groep leer je elkaar wat beter kennen. luisterend en pratend. Zo hopen we ook dat uiteenlopende meningen elkaar ontmoeten. Voorstellen worden alleen uitgevoerd als iedereen het er mee eens is. Is dat niet zo, dan vragen wij wat er veranderd kan worden zodat wel iedereen zich in een voorstel kan vinden Zo kunnen wij er samen iets moois van maken.

Iedereen is 20 mei van harte welkom, maar je moet je wel eerst aanmelden voor het voorbereidend gesprek met Ingrid. In dit voorgesprek kun je ook heel vrij praten. Het gaat dan niet om het inventariseren van ideeën. Ik merk bij deze voorbesprekingen vaak dat mensen hun twijfel overwinnen en dat mensen zich dan toch aanmelden.

Je kunt een afspraak met me maken via 0619927353 of door een mailtje sturen naar iswakman@haarlemeffect.nl.

Er zijn de laatste dagen huis aan huis flyers verspreid, en de laatste informatie kun je vinden op https://www.haarlemeffect.nl/samenspelen-schot-in-de-roos.html 

Vrijdag 20 mei  9.30 tot 15.30 uur, je hoort later waar het wordt gehouden. Inclusief lunch.

Rolf Baron 1938 -2021 Onvermoeibaar strijder voor het Rozenprieel

Ter herinnering aan Rolf’s onvermoeibare inzet voor het Rozenprieel, plant het Geheime Groene Roos Genootschap een wilde appelboom in de Tuin van Jonker.We doen dit op zaterdag 7 mei om 16.00 uur.

We planten een boom, toasten op Rolf’s leven en delen herinneringen aan onze illustere buurtgenoot. Fons Stam zingt een paar liedjes over zaken die Rolf na aan het hart lagen. Als je aanwezig wilt zijn bij het planten van de Rolf Baron boom, zien we je graag. I.v.m. de logistiek, is het prettig als je ons laat weten of je erbij zult zijn (asckroes@gmail.com of 0645202952).

Feest Voortingplantsoen!!!!

Beste bewoner van het Rozenprieel,

Eindelijk is het zover! Het werk aan het Voortingplantsoen is klaar en dat willen we natuurlijk graag met u vieren!

Op woensdagmiddag 11 mei opent wethouder Floor Roduner het nieuwe plein. U bent van harte welkom tussen 14.30 en 17.00 uur om
bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn. Neem gezellig uw buurman of buurvrouw mee.

Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/voortingplantsoen.

Programma

Er is een programma met verschillende activiteiten, van muziek tot sport en spel.

Wij zorgen voor een hapje en een drankje bij Buurthuis de Tulp.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact met mij opnemen via 14 023 of mail naar projecten@haarlem.nl onder vermelding van ‘Voortingplantsoen’.

Wij hopen u op 11 mei te zien.

Met vriendelijke groet,

Saskia Vermeulen,

Procesmanager gemeente Haarlem

Samenspel, schot in de Roos! NIEUWE DATUM!

LET OP NIEUWE DATUM!

Samenspelen, schot in de Roos

voor iedereen betrokken bij het Voortingplantsoen
NIEUWE DATUM PLANBIJEENKOMST
vrijdag 20 MEI  van 9.30 tot 15.30 uur (inclusief lunch)
LET OP: 22 april komt hierdoor te vervallen!
Afgelopen week is duidelijk geworden hoeveel mensen zich betrokken voelen bij het nieuwe Voortingplantsoen.
De geplande datum voor de bijeenkomst blijkt hierdoor niet haalbaar.
Veel mensen wisten anderen te noemen die ook graag bij de bijeenkomst willen zijn.
Een deel daarvan hebben wij nog niet kunnen informeren.
Anderen kunnen zich niet op deze korte termijn vrij maken.
Met veel enthousiasme gaan wij door met de voorbereiding, want een ding is zeker: het plein is het gesprek van de dag. Iedereen wil dat het goed gaat met het plein.
De komende weken gaan we door met de voorbereidende gesprekken om iedereen goed te kunnen informeren.
Nog geen afspraak voor een gesprek?
Meld je aan via app, bel, of kom langs bij de Tulp.
Ragna (06 39837394, rstegenga@haarlemeffect.nl)
Ingrid (06 1992 7353, iswakman@haarlemeffect.nl)
Wij nemen dan contact op voor een afspraak. Na de afspraak volgt een definitieve uitnodiging voor de bijeenkomst.
Ook voor vragen kun je bij ons terecht.

De locatie van de bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.

Participatieprijs Haarlem 2022.

Buurt, Activiteit Haarlem Spaarne rivier wandeling brug

Geachte heer, mevrouw,

De Participatieraad Haarlem gaat op 9 juni 2022 de Participatieprijs uitreiken aan het beste initiatief van Haarlemmers voor Haarlemmers.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

• Het initiatief wordt georganiseerd door Haarlemse burgers voor Haarlemse burgers

• Het is gericht op zorg en aandacht voor elkaar en het (weer) meedoen in de maatschappij

• Het werkt aan een open en tolerante samenleving

Kent u zo iemand of een groep meld ze dan aan. Onderstaand meer info.

Heeft u vragen over de Participatieprijs? Neem contact op via participatieraad@haarlem.nl

Zie ook: participatieraadhaarlem.nl/prijs2022

Participatieprijs 2022 flyer.pdf 6 april 2022